Pritarta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms

Seimas po svarstymo pritarė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pataisoms. Įstatymas būtų taikomos asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, prekyba brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 10 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, visoms lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms, nekilnojamojo turto agentams. Siūloma reglamentuoti klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymo reikalavimus praplečiant nuotolinio kliento tapatybės nustatymo galimybes. Numatoma griežtinti atsakomybę už pinigų plovimą ir už pažeidimus galėtų būti skiriamas įspėjimas, bauda (iki 1,1 mln. eurų kitiems įpareigotiesiems subjektams, iki 5,1 mln. eurų finansų įstaigoms), laikinas nušalinimas nuo pareigų, laikinas teisės disponuoti lėšomis apribojimas, licencijos panaikinimas. Visi juridiniai asmenys privalėtų saugoti informaciją apie savo tikruosius savininkus, fizinius asmenis (naudos gavėjus) ir ją atskleisti pateikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui. Šia informacija galės naudotis finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami naudos gavėją. Seimas dėl pataisų turės balsuoti dar kartą.

Šaltinis: Seimas