Konsultacijos mokesčių klausimais – vieno langelio principu

VMI informuoja, kad nuo šių metų spalio 4 d. konsultacijos VMI bus teikiamos vieno langelio principu: mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas aiškins VMI Mokesčių informacijos departamento kompetentingi darbuotojai. Apskričių VMI specialistai žodžiu ir toliau teiks nemokamą bendro pobūdžio informaciją. Nuo spalio mėnesio paklausimus dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo mokesčių mokėtojai galės pateikti:
  • telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams – 8 700 55 882);
  • el. būdu, paklausimą pateikus per VMI interneto svetainę;
  • raštu (paklausimai siunčiami į VMI, Vasario 16 g. 15, LT-01514, Vilnius).
„Nauja tvarka leis užtikrinti teikiamų konsultacijų kokybę bei Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, kuriomis vadovaujantis mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo baudų ir delspinigių, jei konsultantas suteikė neteisingą ar neišsamią informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad visos mokesčių administratoriaus suteiktos konsultacijos ir informacija apie jas bus saugomos, o esant poreikiui galės būti peržiūrimos (perklausomos) ir vertinamos teisės aktų nustatyta tvarka“, – pažymi VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

Šaltinis: VMI 2011-09-30