Privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma didės nuo 72 iki 77 litų

„Sodra“ informuoja, kad nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojus naujam 850 litų MMA dydžiui, keisis ir „Sodrai“ mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos. PSD įmokų suma keičiasi tiems asmenims, kurie kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos mokėdavo arba už juos buvo mokamos 9 proc. PSD įmokos „Sodrai“ nuo MMA, tai yra: – individualią veiklą vykdantys asmenys (įmokos kodas – 313); – individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai (įmokos kodas – 314); – individualių įmonių savininkai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai (įmokos kodas – 322). Asmenų, kurie kas mėnesį mokėdavo arba už juos buvo mokamos 9 proc. PSD įmokos nuo MMA, iki liepos 31 d. PSD įmoka sudarydavo 72 litus, o nuo rugpjūčio 1 d. ji bus 77 litai. Individualią veiklą vykdantys asmenys ir individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV ir kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu už juos yra mokamos PSD įmokos, pvz.: jie dirba pagal darbo sutartis, yra pareigūnai ar valstybės tarnautojai, taip pat tais atvejais, kai jie gauna pensiją, šalpos kompensaciją (asmenys nurodyti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 2 ir 6 dalyse, ar 6 str. 4 dalyje). Tokiu atveju PSD įmokos nuo pajamų metinės sumos gali būti mokamos kartą metuose iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos. Veikiančių individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių PSD įmokos kas mėnesį gali būti nemokamos, jeigu jie iš individualios įmonės (ūkinės bendrijos) neišsiima asmeniniams poreikiams lėšų, kurios deklaruojamos VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ir tik tuo atveju, jeigu už juos yra mokamos PSD įmokos, pvz., jie dirba pagal darbo sutartis, yra pareigūnai ar valstybės tarnautojai, taip pat tais atvejais, kai jie gauna pensiją, šalpos kompensaciją (asmenys nurodyti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 5 ir 7 dalyse, 6 str. 4 dalyje ar Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 2 dalies 1 ir 2 punktuose). Tais atvejais, kai individuali įmonė ar ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (asmenys nurodyti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1−8 dalyse ar 6 str. 4 dalyje). Šaltinis: „Sodra“