Seimas atmetė Prezidentės veto

Seimas nepritarė Prezidentės Mėgėjiškos žūklės įstatymo  pataisoms. Nutarė šį įstatymą priimti be pakeitimų. Prezidentės dekrete sakoma,  kad Seimo 2012 m. birželio 7 d. priimto naujos redakcijos Mėgėjų žvejybos įstatymo nuostatos neatitinka konstitucinių gamtinės aplinkos objektų apsaugos imperatyvų, sukuria prielaidas gamtos išteklių niokojimui ir neracionaliam naudojimui, neužtikrina socialiai pažeidžiamų asmenų grupių interesų, susijusių su mėgėjiška žūkle.

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlė Respublikos Prezidentės veto nepalaikyti ir palikti galioti priimtą įstatymą, kuris sudaro palankesnes sąlygas mėgėjų žvejybos plėtrai, supaprastina vidaus vandenų žuvininkystės valdymą, teisės žvejoti suteikimo tvarką, pagerina žuvų išteklių apsaugą, atkūrimą ir gausinimą.

Šaltinis: Seimas