Pristatyti Audito įstatymo pakeitimai

Seimui pristatytas Audito įstatymo straipsnių projektas, kuriame siūloma numatyti Audito ir apskaitos tarnybai galimybę inicijuoti atlikto audito tyrimą savo iniciatyva, įtvirtinti galimybę, kad visos valstybės institucijos galėtų kreiptis į Audito ir apskaitos tarnybą siūlydamos ištirti auditoriaus ir audito įmonės atliktą auditą. Siūloma inicijuoti auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito tyrimą Audito ir apskaitos tarnybos sprendimu, kai auditorius auditą viešojo intereso įmonėse atliko galimai nesilaikydamas nustatytų reikalavimų. Siūloma tikslinti ir Audito priežiūros komiteto sudarymą. Numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – spalio 2 d., įstatymo pataisos įsigaliotų 2013 m. sausio 1 d.

Šaltinis: Seimas