Audito įstatymo pataisoms po svarstymo pritarta

Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė Audito įstatymo 36 ir 43 straipsnių pataisų projektui Nr. XIP-4775(2). Įstatymo pataisos parengtos atsižvelgiant į būtinybę audito viešąją priežiūrą įgyvendinančiai institucijai – Audito ir apskaitos tarnybai , turėti galimybę operatyviai reaguoti į paaiškėjusius galimus pažeidimus. Projektu siūloma įstatyme numatyti Audito ir apskaitos tarnybai galimybę inicijuoti atlikto audito tyrimą savo iniciatyva. Taip pat siūloma įstatyme įtvirtinti galimybę, kad visos valstybės institucijos galėtų kreiptis į Audito ir apskaitos tarnybą su pasiūlymu ištirti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktą auditą.

Pataisomis taip pat siūloma tikslinti ir Audito priežiūros komiteto sudarymą, numatant, kad iš 7 jo narių po vieną skirtų Lietuvos bankas (šiuo metu skiria tris), Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Audito ir apskaitos tarnyba, Auditorių rūmai ir kitos auditorius vienijančios profesinės organizacijos.

Numatoma, kad  įstatymo pataisos įsigaliotų 2013 m. sausio 1 d.

Šaltinis: LR Seimas