Lietuva panaudojo visas Europos regioninės plėtros fondo lėšas

Europos Komisija Lietuvai pervedė 100 mln. litų – galutinį likutį iš Europos regioninės plėtros fondo. Šio fondo lėšomis buvo finansuota dalis Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) programų, kurios baigtos įgyvendinti 2010 metais.

Pastaruosius dvejus metus Europos Komisija tikrino, ar Lietuva tinkamai panaudojo jai skirtas Europos regioninės plėtros fondo lėšas. Jokių  pažeidimų nebuvo nustatyta, tad pervestų lėšų suma yra būtent tokia, kokią paskutiniame mokėjimo prašyme Europos Komisijai nurodė Lietuva. Iš viso BPD įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 2,1 mlrd. litų. Lietuva panaudojo visas numatytas lėšas. 2004–2006 metų Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas buvo finansuojamas keturių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pinigai jau pervesti pagal tris fondus. Neuždaryta liko tik Žuvininkystės orientavimo priemonė, tačiau uždarymo procedūra jau pradėta – su Europos Komisija derinama galutinio likučio suma. BPD investicijos į viešąją infrastruktūrą, žmogiškąjį kapitalą ir įmonių fizinį kapitalą prisidėjo prie Lietuvos socialinės ekonominės plėtros ir ūkio modernizavimo. Iš viso šiuo laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 3,091 mlrd. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Jomis įgyvendinti pusketvirto tūkstančio infrastruktūros, gamybos, žmogiškųjų išteklių, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros projektų.

Šios investicijos sudarė prielaidas ne tik ilgalaikiam šalies konkurencingumui, bet ir darbo našumo didinimui – buvo sukurta apie 27 tūkst. darbo vietų, iš kurių daugiau nei 13 tūkst. – ilgalaikės.

Šaltinis: Finansų ministerija