Išleidžiama nauja gamtai skirta kolekcinė (proginė) moneta

Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų kolekcinę (proginę) sidabrinę monetą, skirtą Lietuvos gamtai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2012 m. lapkričio 20 d.

Monetoje pavaizduotas balinis vėžlys, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Monetos grafinį projektą sukūrė ir gipsinį modelį padarė Gediminas Karalius.

Monetas nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla. Tiražas – 3 000 monetų.

Šaltinis: Lietuvos bankas