Europos Komisija įvertino Lietuvos pastangas, mažinant viešųjų finansų deficitą

Vakar Europos Komisija paskelbė rekomendaciją ES Tarybai atšaukti Lietuvai biudžeto deficito perviršio procedūrą. Tokias išvadas lėmė mūsų šalies įdirbis nuosekliai mažinant viešųjų finansų deficitą ir stabilizuojant valstybės skolą.

„Tai gera žinia Lietuvai, stiprinanti mūsų šalies įvaizdį ir kitų valstybių, ir investuotojų akyse. Tačiau Europos Komisija mums taip pat siunčia signalą, kad negalime sustoti pusiaukelėje – siekdami subalansuotų viešųjų finansų ir narystės euro zonoje, privalome laikytis atsakingos fiskalinės politikos, ypač išlaidų srityje“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.

Europos Sąjungos taryba biudžeto deficito perviršio procedūrą Lietuvai pradėjo taikyti 2009 metais. Laikydamasi rekomendacijų ir griežtos išlaidų kontrolės, nuo 2009 iki 2012 metų mūsų šalis viešųjų finansų deficitą sumažino nuo 9,4 proc. BVP iki artimo 3 proc. BVP.

Be to, numatoma, jkad deficitas ir toliau mažės: iki 2,5 proc. BVP 2013 metais ir iki 1,5 proc. BVP 2014 metais. Šios užduotys įvardintos 2013 metų Lietuvos konvergencijos programoje.

Biudžeto deficito perviršio procedūra skelbiama tais atvejais, kai Europos Sąjungos valstybės viešųjų finansų deficitas viršija arba gali viršyti 3 proc. BVP ribą. Atsižvelgiama ir į valstybės skolos lygį bei perspektyvas. Procedūra reiškia, kad Europos Komisija ir ES Taryba griežčiau stebi valstybės viešuosius finansus, teikia rekomendacijas ir vertina jų vykdymą, kol deficitas sumažėja iki 3 proc. BVP. Jeigu valstybė nesiima tinkamų priemonių viešųjų finansų deficitui mažinti, jai gali būti taikomos sankcijos. 2009 m. biudžeto deficito perviršio procedūros buvo pradėtos 16  ES valstybių

Šaltinis: Finansų ministerija