Socialinės pašalpos gavėjų sumažėjo ketvirtadaliu

Nuo 2014 m. pradžios visos Lietuvos savivaldybės socialinę pašalpą teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją. Duomenys rodo, kad 2014 m. I  pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, vidutiniškai per mėnesį socialinę pašalpą gavusių asmenų skaičius sumažėjo 26,2 proc. (nuo 215,6 iki 159,2 tūkst. asmenų), o išlaidos socialinei pašalpai mokėti sumažėjo 28 proc. (nuo 289,9 iki 208,8 mln. litų). Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus mažėjimą lėmė didesnis savivaldybių aktyvumas: išsamesnė individualių atvejų analizė, aktyvus vietos bendruomenės dalyvavimas, didesnis viešumas. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius labiausiai mažėjo Kretingos rajono (47 proc.), Kaišiadorių rajono (43 proc.), Rietavo (42 proc.), Kelmės rajono (41 proc.) ir Neringos (39 proc.) savivaldybėse.Vidutiniškai per vieną 2014 m. i pusmečio mėnesį socialinę pašalpą gavo 159,2 tūkst. asmenų (5,4 proc. visų Lietuvos gyventojų). Siūloma, kad nuo 2015 metų būtų pereita prie vienodo piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo visose savivaldybėse, kai tiek socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas savivaldybės teiktų vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija