Griežtinama atsakomybė darbdaviams ir darbuotojams už nelegalų darbą

Seimas plenariniame posėdyje po svarstymo bendru sutarimu pritarė Darbo kodekso ir lydimųjų teisės aktų pataisoms, kuriomis siekiama mažinti nelegalaus darbo mastą ir griežtinti atsakomybę už nelegalų darbą darbdaviams ir darbuotojams. Tam, kad šios pataisos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą. Svarstomomis pataisomis siūloma įtvirtinti, kad, nustačius nelegalaus darbo atvejį, darbdavys turėtų sumokėti nelegaliai dirbusiam žmogui atlyginimą už darbą – ne mažesnį už minimaliąją algą ir ne mažiau kaip už tris mėnesius (nebent įrodomas kitoks nelegalaus darbo laikas) – ir mokesčius. Nelegaliai dirbusiajam ne tik būtų nutrauktas nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimas, bet jis taip pat privalėtų grąžinti gautas nedarbo socialinio draudimo išmokas už laiką, kai dirbo nelegaliai. Ši prievolė būtų netaikoma, jei asmuo apie nelegalų darbą pats praneštų institucijoms, vykdančioms nelegalaus darbo kontrolę. Siekiant mažinti administracinę naštą darbdaviams taip pat siūloma nustatyti, kad darbdavių žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities būtų privalomai tikrinamos tik pradedant veiklą, t. y. atsisakyti privalomo pakartotinio atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Šaltinis: LR Seimas