Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 straipsnio pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad 2015 m. spalio 20 d.  Seimas priėmė Sveikatos draudimo įstatymo  Nr.I-1343  8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.XII-1984  ir Mokesčių administravimo įstatymo Nr.IX-2112 14 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr.XII-1985, kurie įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Pranešimas parengtas pagal 2015 m. spalio 30 d. VMI prie FM raštą Nr. (18.18-31-1) RM-23484.

Šaltinis: VMI