Lietuva įvykdė visas teisines sąlygas kelyje į visavertę narystę Bankų sąjungoje

Vakar Seimas priėmė paskutinius įstatymų pakeitimus, kuriais buvo įvykdytos teisinės sąlygos, užtikrinančios visavertį Lietuvos dalyvavimą Bankų sąjungoje. „Po Seimo sprendimų įgyvendinome visus reikalavimus, kad Lietuva galėtų pasinaudoti visomis  Bankų sąjungos teikiamomis galimybėmis ir privalumais. Ši narystė sustiprins mūsų šalies finansų stabilumą ir indėlininkų finansinį saugumą“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius. Susitarimai dėl kertinių Bankų sąjungos elementų buvo pasiekti per Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai 2013 metų II pusmetį.

Finansų ministerijos kartu su Lietuvos banku parengtais teisės aktais į nacionalinę teisę buvo perkeltos Bankų sąjungos pagrindo – Europos Sąjungos Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamento, Bankų gaivinimo ir pertvarkymo bei Indėlių garantijų sistemų direktyvų – nuostatos, kuriomis stiprinamas finansų sistemos stabilumas ir indėlininkų teisių apsauga. Numatytos priemonės leis veiksmingai spręsti bankų ir kitų didelių finansų įstaigų nemokumo atvejus, tam naudojant pačių finansų įstaigų, o ne mokesčių mokėtojų pinigus, kartu garantuojant indėlininkams, kad, esant poreikiui, būtų greitai išmokėtos draudimo išmokos.

Įstatymų dėl Lietuvos dalyvavimo Bankų sąjungoje paketą sudarė 2 pagrindiniai ir 14 lydimųjų įstatymų projektų bei tarpvyriausybinio Susitarimo dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo įstatymas.

Šaltinis: Finansų ministerija