Pasirengimas i. VAZ startui: ką svarbu atlikti

VMI informuoja, kad i. VAZ posistemio startui besirengiantys mokesčių mokėtojai VMI interneto svetainėje gali rasti atnaujintą XML struktūros aprašą ir aprašo specifikacijas. Verslo atstovai skatinami  pritaikyti savo kompiuterines sistemas duomenų teikimui į i. VAZ, naudojantis atnaujinta XML struktūros versija. Verslo subjektams, kurie parengs integraciją su testavimo aplinka, spalio 1 d. reikės pakeisti integracijų adresą ir sulaukti teisingo i. MAS portale automatiškai išduodamo autentifikavimosi sertifikato, kad duomenys iš jų sistemų būtų sėkmingai teikiami į VMI. Nuo spalio 1 d. važtaraščių duomenis į i.VAZ bus galima teikti 3 būdais: 1) važtaraščio duomenų įvedimas rankomis „online“. Šis būdas patogus mokesčių mokėtojams, kurie per dieną išrašo nedaug važtaraščių ir nenaudoja kompiuterinių apskaitos programų. Teikdami duomenis, mokesčių mokėtojų atsakingi asmenys galės pildyti popierinio važtaraščio duomenis „online“ arba iš karto išsirašyti e.važtaraštį arba naudoti jį kaip popierinį – papildomas kompiuterinių sistemų parengimas nereikalingas; 2) nuosavomis kompiuterinėmis apskaitos programomis išrašomų važtaraščių duomenų teikimas rankomis įkeliant iš anksto suformuotas rinkmenas. Šis būdas aktualus tiems, kuriems yra paprasčiau parengti važtaraščių duomenų rinkmenas savo kompiuterinėse sistemose iš anksto ir rankomis įkelti į i. VAZ posistemį. Pasitelkdami XML struktūrą, turėtų savo sistemas pritaikyti tik i. VAZ duomenų rinkmenos suformavimui. Mokesčių mokėtojas XML formatu savo kompiuteryje išsisaugotą failą įkels rankiniu būdu prisijungęs prie i. VAZ posistemio ir pasirinkęs funkciją „Įkelti rinkmeną“; 3) pateikti važtaraščių duomenis naudojantis žiniatinklio paslaugomis, duomenys iš mokesčių mokėtojų kompiuterinių programų į i. VAZ posistemį bus perduodami tiesiogiai. Šį būdą tikslinga rinktis tiems mokesčių mokėtojams, kurie išrašo daug važtaraščių. Siekiant mokesčių mokėtojo ir VMI sistemų integracijos, būtina pritaikyti sistemą ne tik i. VAZ  XML struktūros rinkmenos suformavimui, bet ir automatiniam rinkmenos persiuntimui į i. VAZ. Tiek įkeldami iš anksto suformuotas rinkmenas, tiek perduodami duomenis automatiškai, naudojantis žiniatinklio paslaugomis, mokesčių mokėtojai naudos vieną ir tą pačią XML struktūros versiją. Bendrovės turės galimybę naudoti kelis duomenų perdavimo į i. VAZ būdus ir juos derinti tarpusavyje.  

Šaltinis: VMI