Pranešė finansų rinkos dalyviams apie planuojamus reguliavimo pokyčius

Lietuvos bankas pirmą kartą paskelbė apie per artimiausius metus planuojamus finansų rinkos reguliacinės aplinkos pokyčius: įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, gaires ir rekomendacijas, planuojamus rengti tiek įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvas, tiek tobulinant nacionalinį reglamentavimą.  „Tokią informaciją skelbsime kiekvienų metų pradžioje. Norime, kad finansų rinkos dalyviai turėtų galimybę iš anksto sužinoti apie planuojamus rengti teisės aktus ir pasirengti konsultacijoms. Ketiname peržiūrėti ir tam tikras reguliavimo sritis, siekdami panaikinti galbūt pasenusius ir perteklinius įėjimo į rinką ir veikimo joje barjerus, sumažinti administracinę naštą, sukurti inovacijoms palankų teisinį reguliavimą“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis. Šiemet svarbiausi bus mokėjimo paslaugų, finansinių priemonių rinkų ir draudimo produktų platinimo Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo reguliavimo pokyčiai, taip pat bus priimti reikalingi teisės aktai užbaigti kredito unijų sektoriaus reformą. Lietuvos banko teisę, vykdant finansų rinkos priežiūrą, leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir priežiūros numato Lietuvos banko įstatymas. Be to, Lietuvos bankas teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančių įstatymų tobulinimo. Parengti teisės aktų projektai ir rekomendacijos derinami su prižiūrimais finansų rinkos dalyviais. Planuojamų keisti teisės aktų sąrašo atskleidimas rinkos dalyviams – tai dar vienas iš žingsnių, skirtų Lietuvos banko siekiui tapti inovacijas ir tvarų finansų rinkos augimą skatinančiu finansų sektoriaus partneriu įgyvendinti.

Šaltinis: Lietuvos bankas