Premjeras: laipsniškai augs visų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai

Vyriausybė pasitarime iš esmės pritarė Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijai. 

Pagrindinis dėmesys skiriamas mažiausiai uždirbantiems viešojo sektoriaus darbuotojams, siekiama sumažinti skirtumus tarp atskirose srityse dirbančiųjų atlyginimų ir didinti pareiginės algos bazinį dydį. Vien bazinio dydžio atstatymui iki buvusio prieš krizę per du metus iš biudžeto reikės skirti apie 200 mln. eurų. Darbo užmokestį ateityje numatoma labiau sieti su pasiekimais atskiruose sektoriuose.   

„Pirmą kartą viešajame sektoriuje dirbančiųjų atlyginimai įvertinti sistemiškai ir, vykdant parengtą strategiją, jie laipsniškai augs. Visų pirma, 5 – 25 proc. padidės mažiausi pareiginės algos koeficientai, laipsniškai augs atlyginimai mokytojams, gydytojams, kultūros, socialinės ir kitų sričių darbuotojams. Pirmą kartą įteisiname automatinį pareiginės algos bazinio dydžio indeksavimo principą, kuris ateityje užtikrins stabilų atlyginimų augimą viešajame sektoriuje“, – sako premjeras Saulius Skvernelis.     

Parengtoje strategijoje numatoma nuo 2020 m. 10 proc. kasmet didinti darbo užmokestį mokytojams; 15 proc. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo mokytojams, ateityje turėtų išnykti atotrūkis nuo bendrojo ugdymo mokytojų darbo užmokesčio. Ketinama kasmet 10 proc. didinti atlyginimus dėstytojams, mokslo darbuotojams bei tyrėjams.

Fiksuojama, jog nuo 2020 m. kasmet 26,6 proc. atlyginimai augs gydytojams, 24,2 proc.  – slaugytojams; 15 proc.  – kultūros ir meno darbuotojams; 15 proc.  – socialinių paslaugų srities darbuotojams; 12 proc.  – vidaus tarnybos sistemos statutiniams valstybės tarnautojams.

Numatoma per 2 metus atkurti iki krizės buvusį bazinį dydį (183 eurai), paliekama galimybė konkretų dydį kasmet suderėti nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Po to planuojama kasmet bazinį dydį didinti 2 proc., neatsižvelgiant į galimą infliaciją, paliekant teisę nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje išsiderėti didesnį atlyginimo augimą.

Taip pat žadama įvesti sektorinius (sisteminius) kokybinius rodiklius – už pasiekimus būtų didinami asignavimai sektoriaus darbo užmokesčio fondui, mokamos skatinamosios premijos. Tikimasi tai pradėti taikyti nuo 2020 m. pasirinktose bandomosiose srityse (sveikatos apsaugos, valstybės tarnybos ir švietimo). 

Šaltinis: LR Vyriausybė