Dėl Akcizų įstatymo pakeitimo

VMI informuoja, kad 2019 m. liepos 9 d. priimtas Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymas, kuriuo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. akcizais apmokestinamas neapdorotas tabakas, t. y. prie cigarečių, cigarų, cigarilių, rūkomojo tabako ir kaitinamojo tabako produktų nepriskiriami 2019 m. Kombinuotosios nomenklatūros 2401 pozicijoje1klasifikuojami produktai. Įstatymu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. taip pat panaikinami reikalavimai informuoti mokesčių administratorių apie: akcizais apmokestinamų prekių, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, kai akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę, gamybą;  kitose negu Kombinuotosios nomenklatūros 2203–2208 pozicijose klasifikuojamų prekių, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 1,2 proc., o jei tai ne skysti produktai, – etilo alkoholis sudaro daugiau kaip 1 proc. jų masės, jeigu šioms prekėms gali būti taikomos Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1 ar 3–7 punktai (atleidimas nuo akcizų), gamybą. Panaikinamas reikalavimas informuoti mokesčių administratorių apie tokių akcizais apmokestinamų prekių kaip, pvz., etilo alkoholio turinčių šokolado gaminių, acto, vaistų ir kt., gamybą.

Šaltinis: VMI