Iš naujo svarstys siūlymą riboti privačios nuosavybės teise disponuojamų miškų plotus

Seimas nusprendė iš naujo svarstyti Miškų įstatymo pataisas, kurias vetavo Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Liepos 23 d. Seimo priimtomis pataisomis buvo nutarta nuo kitų metų riboti privačios nuosavybės teise disponuojamų miškų plotus. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad asmuo ar susiję asmenys gali įsigyti tiek miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas nebūtų didesnis kaip 1 500 ha. Pasak Prezidento G. Nausėdos, nustatant apribojimus įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypus, yra sukuriamos nevienodos ūkinės veiklos sąlygos, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie ūkinės veiklos subjektai jau gali būti įsigiję miškų ūkio paskirties sklypų plotų anksčiau, kai 1500 ha ribojimas nebuvo taikomas. Taip esudaromos prielaidos saugoti sąžiningos konkurencijos laisvės. Dekretu Prezidentas siūlo laikyti nepriimtomis Miškų įstatymo pataisas. Projektas bus svarstomas rugpjūčio 22 d.

Šaltinis: Seimas