Dėl kasos aparatų užregistravimo, perregistravimo ir laikino kasos aparatų nenaudojimo šalyje paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 20 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuoja, kad  šalyje paskelbtus ekstremalią padėtį ar karantiną, kasos aparatų aptarnavimo įmonei norint užregistruoti (perregistruoti) kasos aparatą, prašymas, techninio paso ir kitų dokumentų skanuotos kopijos apskrities VMI siunčiamos AVMI elektroniniu paštu. Pagal elektroniniu paštu gautą informaciją kasos aparatas užregistruojamas  (perregistruojamas) ir apie atliktą veiksmą informuojama. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantino ir ekstremalios situacijos pabaigą, AVMI turės būti pateiktas techninio paso originalas, kad techniniame pase būtų galima atlikti įrašą; jeigu mokesčių mokėtojas kasos aparato nenaudoja ilgiau kaip 10 dienų dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, informuoti AVMI apie laikiną kasos aparato nenaudojimą nereikia. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. kovo 19 d. rašte Nr. (1.18-31-4E) RM-1380.     

Šaltinis: VMI