Dėl COVID-19 finansinių sunkumų patiriančios įmonės jau gali teikti prašymą taikyti mokestines pagalbos priemones

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad verslininkai, kurie nėra įtraukti į
nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių
sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo jau gali kreiptis į mokesčių administratorių.
Standartizuotą prašymo formą įmonės gali teikti per Mano VMI (Mano VMI  Kitos paslaugos
 Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas). Nepriklausomai
nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, įmonei bus taikomos nuo
sausio 1 d.
„Prašyme mokėtojas turi nurodyti pagrindinę vykdomą veiklą bei pateikti veiklos rodiklius:
pajamas, turtą bei įsipareigojimus už du praėjusius ataskaitinius laikotarpius“, – sako VMI
Nepriemokų administravimo departamento direktorė Irina Gavrilova, pažymėdama, kad jei
mokėtojas dėl objektyvių priežasčių negali pateikti visų prašomų veiklos duomenų, nes tarkime
įmonė vykdo veiklą pirmus metus ar pan., duomenų laukelyje turi įrašyti 0.
Į sąrašą negali būti įtraukiami mokesčių mokėtojai kurie:
 neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų;
 yra bankrutuojantys, bankrutavę, likviduojami, inicijuotas jų likvidavimas;
 bent viena vykdoma ekonominė veikla yra priskiriama finansinei ar draudimo veiklai;
 prašymo pateikimo mėnesio 1 dieną įmonėje nebuvo įdarbintas nei vienas darbuotojas (kai
įmonė yra akcinės bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė arba viešoji
įstaiga).
 juridinis asmuo yra nemokus (juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę).
Mokesčių administratorius prašymo nagrinėjimui turi teisę paprašyti pateikti papildomos
informacijos. Vertinama mokėtojo pateikta ir VMI turima informacija.
VMI primena, jog atsižvelgiant į rudens karantino metu nustatytus veiklos vykdymo ribojimus
Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtino apribotų veiklų
EVRK sąrašą, o remiantis juo, VMI sudarė bei paskelbė naują įmonių sąrašą, kurioms mokestinės
pagalbos priemonės yra taikomos ateinančius pusę metų. Sąraše šiuo metu yra 67,4 tūkst. įmonių,

kurios iki birželio 30 d., yra atleidžiamos nuo nesumokėtų mokesčių delspinigių, joms nebus
pradėti išieškojimo veiksmai naujai susidariusioms prievolėms.

Šaltinis: VMI