Nuo COVID-19 nukentėjusiems darbdaviams ir darbuotojams paramą planuojama skirti iki rudens

Seimas po svarstymo pritarė Užimtumo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms toliau tęsti subsidijų darbo užmokesčiui už prastovose esančius
darbuotojus mokėjimo laikotarpį ir taip pat mokėti subsidijas darbdaviams už į darbą sugrįžusius
darbuotojus, kurie buvo prastovose. 

Siūloma subsidijas darbo užmokesčiui mokėti karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, bet ne
ilgiau kaip iki š. m. rugpjūčio 31 d. Įsigaliojus įstatymui pirmą mėnesį subsidijos darbo
užmokesčiui dydis sudarytų 100 proc. apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 90 proc. minimaliosios
mėnesinės algos (MMA), antrąjį mėnesį – 60 proc. MMA.
Nuo šių metų pradžios už prastovose esančius darbuotojus karantino metu kompensuojamas visas
(100 proc.) prastovų metu darbuotojui priskaičiuotas ir išmokamas darbo užmokestis. Maksimalus
kompensuojamas dydis siekia 1,5 minimalios mėnesinės algos, t. y. 963 eurus neatskaičius
mokesčių. Tokio dydžio parama bus mokama iki š. m. birželio 30 d.
 Svarstomais pakeitimais darbdaviams siūloma mokėti subsidijas darbo užmokesčiui už
darbuotojus, sugrįžusius iš prastovų. Tokia subsidija būtų mokama už kiekvieną darbuotoją, kuriam
per 6 kalendorinius mėnesius ne trumpiau kaip 75 darbo dienas (ne mažiau 600 darbo valandų)
buvo paskelbta prastova, o jo darbo vietai išlaikyti darbdaviui buvo mokama subsidija darbo
užmokesčiui prastovų metu. Darbuotojas taip pat negalėjo būti atleistas iš darbo. Subsidija už į
darbą sugrįžusius darbuotojus būtų mokama už du mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki š. m. rugpjūčio
31 d.
Subsidijos darbo užmokesčiui dydis siektų 100 proc. apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 90 proc.
MMA dydžio, antrąjį kalendorinį mėnesį – 60 proc. MMA.
Už šias naujas nuostatas po svarstymo vieningai balsavo 118 Seimo narių. Tam, kad jos būtų
priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Šaltinis: Seimas