Sausio-rugpjūčio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 27,1 proc. (1 814,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų aštuonių mėn. pajamos – 7 970,6 mln. eurų, faktinės – 8 500,2 mln. eurų, t. y., gauta 6,6 proc. (529,7 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Į valstybės biudžetą gauta 6 979,7 mln. eurų, tai yra 28,9 proc. (1 564,1 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 6 530,6 mln. eurų. Tai yra 1 472,9 mln. eurų arba 29,1 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 3 186,5 mln. eurų pajamų. Tai yra 890,9 mln. eurų (38,8 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Didesnes pajamas iš PVM lėmė per aštuonis šių metų mėnesius mokesčių mokėtojų grąžinta 2020 m. susiformavusių šio mokesčio atidėjimų dalis bei, augant vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 2 541,4 mln. eurų. Tai 365,6 mln. eurų (16,8 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 1 078,1 mln. eurų pajamų – 80,5 mln. eurų (8,1 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio mėn. –2021 m. liepos mėn. augę dalies alkoholio, tabako produktų ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 748,8 mln. eurų, t. y., 293,9 mln. eurų (64,6 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 449 mln. eurų, t. y ., 25,5 proc. (91,2 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Palyginti su prognoze, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.  į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 529,7 mln. eurų (6,6 proc.) daugiau.

PVM sausio–rugpjūčio mėn. į valstybės biudžetą gauta 134,4 mln. eurų (4,4 proc.), akcizų – 6,6 mln. eurų (0,6 proc.) daugiau nei prognozuota. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 79,7 mln. eurų (3,2 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 208,4 mln. eurų (38,6 proc.) daugiau nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 21 mln. eurų (4,9 proc.) daugiau nei prognozuota.

Šaltinis: Finansų ministerija