Pritarė Akcizų įstatymo pataisoms

Seimas pritarė Akcizų įstatymo pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliamos ir įgyvendinamos europinių direktyvų nuostatos, aiškiau reglamentuojami kai kurie apmokestinimo akcizais tvarkos aspektai. Nustatyta, kad mokesčių administratorius galės Lietuvos smulkiųjų gamintojų prašymu išduoti metinį pažymėjimą, kad jis yra smulkusis gamintojas, patvirtinant jo metinės produkcijos apimtį. Tai leis smulkiesiems gamintojams pasinaudoti kitose ES valstybėse narėse smulkiesiems gamintojams nustatytomis akcizų lengvatomis. Patikslintos nuostatos, reglamentuojančios denatūruoto etilo alkoholio atleidimą nuo akcizų: akcizai nebus taikomi denatūruotam pagal atitinkamos valstybės narės reikalavimus ir panaudotam ne maistui skirtų produktų gamybai arba gamybos įrangos, naudojamos šiam konkrečiam gamybos procesui, techninei priežiūrai ir valymui. Taip pat nustatyta, kad denatūruotas etilo alkoholis, kuris dar nėra panaudotas šiais būdais, turės būti gabenamas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Galiojantis įstatymo reglamentavimas, kuriuo apibrėžtas visiškai denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, papildytas nuostata, kad toks atleidimas bus taikomas, kai etilo alkoholis yra denatūruotas pagal tos ES valstybės narės, kurioje jis buvo išleistas vartoti, reikalavimus. Toks denatūruotas etilo alkoholis bus gabenamas kaip akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Atskiri įstatymo punktai įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. vasario 13 d.

PVM įstatymo pataisų projekte nustatyta, kad prekių ir paslaugų, skirtų kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, įsigijimas, tiekimas (teikimas) apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą arba sumokėtas PVM yra grąžinamas. Tokios prekės importo PVM neapmokestinamos. Pagrindinės įstatymo nuostatos, išskyrus 2 str. ir 5 str. 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. Prekėms, dėl kurių prievolė apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį arba importo PVM atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, bus taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galioję reikalavimai.

Šaltinis: Seimas