Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI informuoja, kad nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas
Nr. VA-73 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas; paskelbta Teisės aktų registre 2022-09-30 Nr. 2022-19942).

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM
2022 m. spalio 4 d. rašte Nr. (18.29-31-1 Mr)R-4090.

Šaltinis: VMI