Dėl akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies komentaro 2 punkto papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 2 punkto papildymą, kurį suderinome su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje.

PRIDEDAMA: Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 2 punkto papildymas, 4 lapai.

Šaltinis: VM