Iš mano atsiminimų (10)

  01 ir 10 sąskaitos: klaida ir pasekmės Vienas kablelis teismo sprendime „Pakarti negalima paleisti“ gali nulemti žmogaus gyvybę. Panašiai atsitiko ir man, einančiam vyriausiojo buhalterio pareigas. Tąkart viską lėmė ne kablelis, o 01 ir 10 sąskaitos, kurios sąskaitų plane …

Iš mano atsiminimų (9)

   Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696) 1954 m. buvo iškeltas tikslas nuo 40 iki 60 proc. sumažinti apskaitos tvarkymo apimtis. Tuo metu buvau sąjunginiuose buhalterių kursuose, kuriuose buvo nuosekliai analizuojamos apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, finansavimo ir kreditavimo instrukcijos. Ne …

Iš mano atsiminimų (8)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696)   Komjaunuoliškos vestuvės buhalteriui atsirūgo finansiniu pažeidimu Studentai dažnai manęs klausinėdavo, kaipgi dirbo buhalteriai tarybiniais laikais, kai visi tada „vogė ir kombinavo“. Vieną tokią istoriją patyriau savo kailiu. 1961 m. buvusio Kaišiadorių tarybinio ūkio …

Iš mano atsiminimų (7)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696)   Keliolika ūkio specialistų per ūkį iš banko buvo gavę paskolas gyvenamiesiems namams statyti. Už paskolos grąžinimą pirmiausia buvo atsakingas ūkis, kadangi bankas, suėjus mokėjimo terminams, tas paskolas nurašydavo iš ūkio sąskaitos. Paskolų įmokas …

Iš mano atsiminimų (6)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696)   Buhalterinio darbo „krikštas“ Tokį vadinamąjį vyriausiojo buhalterio darbo krikštą gavau 1955 m., dirbdamas Kaišiadorių tarybinio ūkio vyriausiuoju buhalteriu, kai sudariau metinę apyskaitą ir apskaičiavęs nustačiau 500 tūkt. rublių nuostolį. Tais laikais tai buvo …

Iš mano atsiminimų (5)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696)   Darbui tekdavo skirti iki 12 valandų Dirbdamas vyriausiojo buhalterio pavaduotoju, stengiausi padaryti ir dalį vyriausiojo buhalterio darbų, nes jis buvo labai geras žmogus, prieš karą dirbęs kooperatyvuose, bet išsiblaškęs – kartais pamiršdavo pasirašyti į …

Iš mano atsiminimų (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696) Toks didžiosios knygos taikymas turėjo ir teigiamą, ir neigiamą puses. Teigiamą, nes dienos pabaigoje susumavus visas apyvartas, buvo galima išvesti kiekvienos sąskaitos apyvartą, sąskaitų likučius ir sudaryti balansą. Neigiamą, kadangi tvarkant apskaitą pagal buvusią …

Iš mano atsiminimų (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696)   Buhalterių kursai Kartą atvažiavęs vyriausiasis buhalteris Ruckis užsiminė, kad rudenį Vilniuje organizuojami 6 mėnesių buhalterių kursai. Sako: „Jeigu nori, galime parašyti tau siuntimą, tik negalime mokėti stipendijos, kadangi oficialiai nesi įdarbintas.“ Labai norėjau …

Iš mano atsiminimų (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (696)   Prezidentą Antaną Smetoną mačiau du kartus Gyvenome užkampyje tarp Plungės ir Kretingos, tačiau tada į susitikimus buvo kviečiami ir valstiečiai. Vienas toks Prezidento Antano Smetonos susitikimas su ūkininkais įvyko 1937 m. Kretingos apskrityje, netoli …

Iš mano atsiminimų (1)

  Auksiniai profesoriaus metai Kostą Valužį pirmą kartą sutikau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Žemės ūkio ministerijos renginyje, kuriame buvo susirinkę kolūkių ir tarybinių ūkių buhalteriai. Vieną dieną suskambo skambutis – profesorius turi parašęs straipsnį apie privatizaciją. Ši tema tada buvo labai …

Kaip valstybinės žemės ūkio įmonės pateikdavo finansinę atskaitomybę

Kaip valstybinės žemės ūkio įmonės pateikdavo finansinę atskaitomybę Kostas VALUŽIS Profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras Atskaitomybės parengimas Tarybiniais laikais finansinė atskaitomybė būdavo teikiama už kiekvieną ketvirtį ir už metus. Ketvirtinę finansinę atskaitomybę sudarė balansas, gyvulininkystės ataskaita ir finansavimo lėšų panaudojimas. …

Kaip pradėjau dirbti vyriausiuoju buhalteriu

Kostas VALUŽIS Profesorius 1954 m. baigęs tais laikais vadinamuosius visasąjunginius vyriausiųjų buhalterių kursus Saratove, buvau paskirtas Kaišiadorių tarybinio ūkio vyriausiuoju buhalteriu. Tais laikais vyriausiuosius buhalterius samdydavo ne įmonės vadovas, bet skirdavo tos žinybos vadovas (ministras). Ūkio direktorius iš karto nuvedė …