Kokios tendencijos pastebėtos Lietuvos audito rinkoje 2021 m.?

Lietuvos auditorių rūmai (LAR), vykdydami jiems teisės aktų numatytas funkcijas prižiūrėti auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių, atliekančių ne viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, veiklą, įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą, organizuoja …

Auditoriams šis sezonas buvo geras

Antrasis vadinamasis pandeminis audito sezonas oficialiai jau artėja į pabaigą: įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkiniai yra parengti, audituoti ir pateikti Registrų centrui. Koks buvo šių metų audito sezonas, ar auditoriai turėjo užsakymų, kaip jiems sekėsi dirbti šiuo visiems nelengvu metu? Lietuvos …

Audito sezoną uždarys „Ančiukų lenktynėse“

Turbūt daugelis yra matę televizijos reportažus iš Vilniuje vykusių „Ančiukų lenktynių“, kai Vilnelės upe plaukia šimtai geltonų žaislinių ančiukų. Vieni džiaugiasi tokia pramoga, antri numoja ranka: ko tik žmonės neprisigalvoja, siekdami linksmai praleisti laiką. Ir aš galvojau, kad tai – …

Žvilgsnis į 2017 m. audito įmones ir auditorius

Auditas yra nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas. Auditą gali atlikti tik auditorius, kuris dirba audito įmonėje arba verčiasi audito veikla savarankiškai. Auditorius vienija ir auditorių profesinę savivaldą įgyvendina Lietuvos auditorių rūmai (LAR).Vadovaudamiesi Finansinių ataskaitų audito …

Auditorių vasara

Vasara – daugeliui atostogų metas. Ką vasarą veikia auditoriai po nelengvo audito sezono, kai įsigaliojo Finansinių ataskaitų audito bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymai, kurie auditoriams nustatė daugiau pareigų ir sugriežtino jų priežiūrą? Kaip auditoriai ilsisi, kokie jų …

Kokia Lietuvos audito rinka?

Lietuvos auditorių rūmai paskelbė 2016 m. audito rinkos apžvalgą. Ji parengta pagal audito įmonių pateiktus duomenis už ataskaitinį laikotarpį, kuris baigėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.Ne visi apžvalgoje naudojami duomenys yra 2016 m. gruodžio 31 d. ir (arba) už visus …

„Esame atviri ir dirbti, ir švęsti“

Lietuvos auditorių asociacija (LAA) jau skaičiuoja 21-uosius savo veiklos metus. Įkurta 1996 m. gruodžio 20 d. kaip profesinė organizacija, vienijanti auditorius, kurie sėkmingai išlaikė egzaminus ir tapo atestuotais auditoriais, tada suvienijo 71 auditorių. Šiandien LAA vienija 27 tikruosius narius, kurie …

Į auditą nebežiūri pro rožinius akinius

Lietuvos auditorių rūmai (LAR) surengė jubiliejinę konferenciją „Auditoriaus vardo 20-metis: pasiekimai, aktualijos ir perspektyvos“, kurioje diskutuota apie audito pokyčius, profesijos plėtros perspektyvas, dabartinius iššūkius, įgyvendinant Audito reglamentą ir Audito direktyvą. Konferencijoje dalyvavo auditoriai, valdžios ir valdymo institucijų atstovai, užsienio svečiai.Dalyvius …

Lietuvos audito rinkos pokyčiai

Lietuvos auditorių rūmų (LAR) 2014 m. audito rinkos apžvalgos duomenimis, buvo atlikti 3 926 metiniai auditai, audito įmonės gavo 184 mln. Lt. pajamų. Lietuvos audito įmonės kasmet teikia LAR metines ataskaitas ir nurodo, kiek gavo pajamų, kiek audito įmonėse dirbo …

Lietuvos audito rinka

Pagal Audito įstatymo reikalavimus, audito įmonės turi teikti Lietuvos auditorių rūmams (LAR) informaciją apie gautas audito įmonės pajamas ir jų pasiskirstymą pagal veiklos sritis, apie audito įmonėje dirbančių auditorių atliktus auditus, kitus patikrinimus ir suteiktas paslaugas. Visą šią informaciją LAR …

Audito sezonas – ar tikrai karšta?

Prasideda balandis, kuris tradiciškai auditoriams yra labai darbingas mėnuo: visi skuba baigti finansinių ataskaitų auditus, rengtis metiniams akcininkų susirinkimams. Kaip gyvena auditoriai, kaip jiems sekasi šiemet? „AAM aktualijos“ pakalbino atestuotus auditorius ir pasiteiravo jų nuomonės.   „Darbų ir pasiūlymų turiu …

Audito lūkesčių spraga: apgaulės nustatymas ir vidaus kontrolės efektyvumo vertinimas

  Tyrimai rodo, kad daugeliui šalių yra būdinga vadinamoji audito lūkesčių spraga (angl. audit expectation gap). Audito lūkesčių spraga gali būti įvardijama kaip skirtumas tarp to, ko iš auditorių tikisi visuomenė, ir to, ką auditoriai privalo (turi) padaryti. 200-ajame tarptautiniame …

Efektyvus auditas – rizika paremtas auditas?

Taikydami atranką ir testus auditoriai vertina audituojamos įmonės finansinėse ataskaitose pateiktas sumas ir atskleistą informaciją. Auditoriai netikrina visko, bet apskaičiuoja reikšmingumą, nustato rizikas ir tikrina tik rizikingas sritis.   Svarbūs dalykai – reikšmingumas ir rizikos vertinimas Audituojamu laikotarpiu vykdytas įmonės …

Lietuvos auditorių rūmai įgyvendina naują projektą

  Lietuvos auditorių rūmai nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d. įgyvendins projektą „Audito įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant profesinio efektyvumo ir konkurencingumo“, kurio vertė – 3,77 mln. Lt, iš jų 2,64 mln. Lt – Europos Sąjungos …

Klausė auditorių, kas jiems trukdo

  2011 m. lapkričio 23 d. Europos Komisija pristatė naują koncepciją, kad Europos Sąjungoje būtų lanksčiau atsižvelgiama į smulkiojo verslo įmonių, taip pat ir smulkių audito įmonių poreikius, kad joms būtų mažinami reikalavimai ir proporcingai taikomi tarptautiniai audito standartai. Audito …

Į audito rinką taikosi ir kitos įmonės

  Kokios įmonės Lietuvoje gali atlikti finansinių ataskaitų auditą, teikti kitas susijusias, pvz., užtikrinimo, paslaugas? Kokiais standartais jos turėtų vadovautis? Ar finansinį auditą gali atlikti tik į Lietuvos auditorių rūmų audito įmonių sąrašą įrašytos audito įmonės, ar ir kitos įmonės? …

Kelias aukštesnės audito kokybės link

  2013 m. birželio 14 d. Palangoje vyko kasmetinė Lietuvos auditorių rūmų (LAR) vasaros konferencija, kuri tradiciškai žymi audito sezono pabaigą. Konferencijos tema buvo pasirinkta audito kokybė, kadangi „audito kokybei ribų nėra“. Audito kokybė yra tobulėjimo procesas ir visi auditoriai …

Stebiu ne tik etikos, bet ir profesionalumo nuosmukį

  Audito sezonas Lietuvoje artėja prie finišo, tačiau auditoriams dar ne laikas atsikvėpti. Jau antrąjį audito sezoną įvyksta bankų bankrotų, kurie išryškina ir audito bėdas. Tai nepadeda įtikinti visuomenės audito reikalingumu ir nauda. 22-uosius metus skaičiuojančios apskaitos ir kontrolės UAB …

Numatoma tobulinti audito kokybės sistemą

  Finansinės atskaitomybės auditas Lietuvoje atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. Audito įstatymo pakeitimai numatė galimybę auditoriams audito veikla verstis savarankiškai, todėl teks peržiūrėti atlikto audito kokybės užtikrinimą reglamentuojančius teisės aktus. Audito ir apskaitos tarnybos (AAT) ataskaitoje dėl 2012 m. auditorių ir …

Auditorių pareiga, atsakomybė ir konfidencialumas

  Kai žlunga kredito unijos ar bankai, valdžios ir priežiūros institucijos pradeda ieškoti, kas už tai atsakingas. Kelerius metus juos auditavę auditoriai, apeliuodami į konfidencialumą ir profesinę paslaptį, dabar nelinkę komentuoti savo atlikto audito, kodėl parašė teigiamą išvadą, tačiau bankas …