Aplinkosaugos mokesčiai

Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio tarifai 2017 m.GaminysKodas(1)Tarifas, Eur/tPadangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:     naujosEx40.1186     restauruotosEx40.1286     naudotosEx40.12104Akumuliatoriai85.07144Baterijos (galvaniniai elementai)85.062 896Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai8421.23463Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai8421.31463Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai8708.803471 Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos …

Mokesčių už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis naujovės

  2012 m. mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų gaminių mokesčio indeksavimo koeficientas yra 1,433.   Iki kovo 1 dienos reikia sumokėti mokesčius už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis. Aplinkos ministerija primena šių mokesčių mokėtojams, kad yra pasikeitusios deklaracijų pildymo taisyklės, …