Įvertino išmaniojo mokesčių administravimo naudą

Apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdantys ekonominę veiklą (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą, pvz., valstybės ir savivaldybių funkcijas, kiekvieną mėnesį iki 20 d. privalo teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) registrų duomenis …

Apie solidariąją atsakomybę ir… bizūną

Mokesčių mokėtojų laukia nelabai džiugios naujovės, kadangi mokesčių administratorius kuria planus perkelti prievolę sumokėti įmonės nesumokėtus mokesčius kitam sandoryje dalyvavusiam mokesčių mokėtojui, įmonės vadovams, akcininkams, savininkams. Parengti mokesčių administratoriaus siūlymai, siekiant įteisinti naujas mokesčių administravimo procedūras: solidariąją mokesčių mokėtojų atsakomybę; …

PVM administravimui – ypatingas mokesčių administratoriaus dėmesys

  Pastaruoju metu vis didėjantis mokesčių administratoriaus dėmesys pridėtinės vertės mokesčio (PVM) administravimui įpareigoja mokesčių mokėtojus būti itin atidiems ir rūpestingiems. Vykdomi tiksliniai tikrinimai, projektai įvairiose ekonominės veiklos srityse, kuriama Išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS), kurios tikslas – mokesčių surinkimo ir …

Šešėlio bus mažiau?

Seimas birželio pabaigoje pagaliau priėmė Mokesčių administravimo įstatymo pataisas, kurios skynėsi kelią labai sunkiai. Tam prireikė daugiau nei metų. LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo …

Pateikta išmaniosios mokesčių administravimo sistemos koncepcija

Valstybinė mokesčių inspekcija premjerui Algirdui Butkevičiui pristatė pagal geriausią užsienio šalių praktiką sukurtą išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) koncepciją. Preliminariais ekspertų skaičiavimais, sistema verslui leistų sutaupyti ir kartu padidintų apie 1,5 mlrd. litų kasmet mokestines valstybės pajamas. VMI pasiūlė …

Mokestines prievoles privalu vykdyti laiku

Mokesčių administravimo įstatymas nustato tiek mokesčių mokėtojo, tiek mokesčio administratoriaus pareigas. Pagal šio įstatymo 40 straipsnio nuostatas, mokesčių mokėtojas privalo laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę, laiku pateikti mokesčių deklaracijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus, teisingai apskaičiuoti mokestį. Atskiri …

Nuslėpti neteisėtą praturtėjimą bus sunkiau

Kokia įrodinėjimo našta? Kad mokestiniai ginčai gana dažnai inicijuojami nepagrįstai, rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos pateikta statistika: VMI 2010 m. gavo 375 skundus dėl sprendimų tvirtinimo ir 181 mokestinis ginčas pasiekė teismą, 2011 m. atitinkamai iš 271 skundo 153 pasiekė teismą, …

Inspektorių akiratyje – rizikingiausios mokėtojų grupės

  Finansų ministro Rimanto Šadžiaus įsakymu sudaryta darbo grupė aiškinosi mokesčių nesurinkimo priežastis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administravimo veiklos efektyvumą. Pagrindine priežastimi įvardytos rimtos mokesčių administravimo spragos. Ką daro ir numato daryti Valstybinė mokesčių inspekcija, didindama mokesčių administravimo efektyvumą, …

Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos ati­dė­ji­mas ar­ba iš­dės­ty­mas da­li­mis (2)

Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos ati­dė­ji­mas ar­ba iš­dės­ty­mas da­li­mis (2) Ra­sa VIR­VI­LIE­NĖTeisininkė Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (535) Spren­di­mo ati­dė­ti ar­ba iš­dės­ty­ti mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos sumokėjimą vykdymas Pri­ėmus spren­di­mą ati­dė­ti ar­ba iš­dės­ty­ti mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos su­mo­kė­ji­mą, jos ati­dė­ji­mo ar­ba iš­dės­ty­mo lai­ko­tar­pis (t. y. re­mian­tis su­da­ry­ta mo­kes­ti­nės …

Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos ati­dė­ji­mas ar­ba iš­dės­ty­mas da­li­mis (1)

Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos ati­dė­ji­mas ar­ba iš­dės­ty­mas da­li­mis (1) Ra­sa VIR­VI­LIE­NĖTei­si­nin­kė Mo­kes­čių mo­kė­to­jai ga­li pa­si­nau­do­ti mo­kes­ti­ne leng­va­ta – mo­kes­ti­nės nepriemo­kos mo­kė­ji­mo ter­mi­no ati­dė­ji­mu ar­ba iš­dės­ty­mu. Spren­di­mas ati­dė­ti (iš­dės­ty­ti) mo­kes­ti­nės ne­prie­mo­kos mo­kė­ji­mą ga­li bū­ti pri­im­tas nu­sta­čius, kad, ne­del­siant ją su­mo­kė­jus, mo­kes­čių mo­kė­to­jo fi­nan­si­nė …