2014 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir data Dokumento Nr. ir data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Aktualiausių norminių teisės aktų  pagrindinės nuostatos, nuorodos     APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ   2014-13346 2014-10-01 Nr. VAS-31 2014-09-30 Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl Apskaitos …

2014 m. birželio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir data Dokumento Nr. ir data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Aktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 2014-07806 2014-06-19 Nr. 1.4-12.29.1 2014-02-24 Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo …

2014 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir data Dokumento Nr. ir data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Aktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 2014-02964 2014-03-12 Nr. DĮ-71 2014-03-12 Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas dėl Pagrindinių įmonės finansinių …

2014 m. vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir data Dokumento Nr. ir data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Aktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 2014-01133 2014-02-05 Nr. 1K-031 2014-02-04 Finansų ministro įsakymas dėl 2003 01 29 įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių …