Ne didesnės už nustatytą dydį nedeklaruojamos neapmokestinamosios 2015 m. pajamos

1. Palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.