Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir gy­ve­ni­mo Mo­ky­to­jas

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir gy­ve­ni­mo Mo­ky­to­jas Sun­ku ra­šy­ti apie žmo­gų, ku­rį ger­bei ir my­lė­jai, ku­riuo di­džia­vai­si ir se­kei jo pė­do­mis. Sun­ku to­dėl, kad grau­žia są­ži­nė: tik…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.