Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (888) Mokesčiai Prieš su vartotoju sudarydamas nuotolinės prekybos ar prekybos ne prekybai skirtose patalpose sutartį, pardavėjas privalo pateikti bendrą prekių ir paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai. Jeigu prekės ar paslaugos yra tokio pobūdžio, kad …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (1)

  Sutarties samprata įtvirtinta LR civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos (Prievolių teisė) 6.154 straipsnyje. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai asmuo (asmenys) įsipareigoja kitam asmeniui (asmenims) atlikti tam tikrus …

Mokestinių ginčų ir baudžiamosios teisės santykis (II)

  Šioje straipsnio dalyje, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, toliau nuosekliai nagrinėsiu praktikoje labai aktualius, tačiau spaudoje labai retai aptariamus atvejus, kaip baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės lemia apmokestinimo taisyklių taikymą mokestiniuose ginčuose, koks baudžiamosios atsakomybės santykis …

Obligacijų apmokestinimas

  Situacija Įmonė įsigijo obligacijas ir planuoja jas išlaikyti iki jų išpirkimo. Ar įmonei atsirastų ir kada prievolė mokėti pelno mokestį?   Sprendimas Obligacija apibrėžiama kaip skolos vertybinis popierius, t. y. tarsi investuotojo paskola bendrovei. Investuotojas skolina bendrovei tam tikrą …

Mokestinių ginčų ir baudžiamosios teisės santykis (I)

  Mokesčių teisės aktai, reglamentuojantys apmokestinimą, nuolat kinta. Dėl teisinio reguliavimo papildymų ir pakeitimų mokesčių mokėtojams ir jų konsultantams nuolat kyla klausimų, kaip taikyti praktikoje mokestines taisykles. Visko teisės aktais reglamentuoti ne­įmanoma, todėl šalia mokesčių teisės aktų kitu labai svarbiu …

Sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, – neleidžiami atskaitymai (II)

  Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjame kyšio sampratą, pateikiame konkrečius sąnaudų, patirtų dėl kyšininkavimo, priskyrimo neleidžiamiems atskaitymams atvejus, vadovaujantis naujojo PMĮ 31 str. 1 d. 20 punktu.   Kyšio samprata PMĮ 31 str. 1 d. 20 punktas numato, kad iš pajamų negali …

Privalomas gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas mokesčių administratoriui

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė naujas Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles, kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2015 …

Sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, – neleidžiami atskaitymai (I)

  Pirmojoje straipsnio dalyje rašoma apie tai, kad priimti naująjį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (­toliau – PMĮ) papildymą dėl neleidžiamų atskaitymų sąnaudoms, susijusioms su kyšiais, įpareigojo tarptautiniai Lietuvos siekiai, taip pat nagrinėjama pagal Baudžiamąjį kodeksą (BK) uždraustos veikos samprata …

Medžiotojų būrelių išmokų už šernus pripažinimas pajamomis

  Patvirtinus išmokų už sumedžiotas šernų pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, medžiotojai už sumedžiotą šerno patelę gali gauti nustatyto dydžio išmoką. Išmokų už 2015–2016 m. sumedžiotas šerno pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus …

Nuolatinė buveinė ar ne?

  Užsienio įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje ilgiau nei šešis mėnesius, privalo registruotis mokesčių mokėtojais ir teikti deklaracijas. Registruotis mokesčių mokėtoju nereiškia, kad turės būti mokamas pelno mokestis (galbūt veiklą vykdys pelno nesiekianti įmonė arba įmonė patirs nuostolį). Susidaro įdomi situacija …

Ką reikia žinoti įmonėms, išmokančioms dividendus? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (883)   5 pavyzdys Bendrovė 2016 m. vasario mėnesį Lietuvos įmonei išmokėjo 20 000 eurų dividendų, iš kurių, taikydama 15 proc. tarifą, išskaičiavo 3 000 eurų pelno mokesčio. Lietuvos įmonės apskaičiuota 2015 mokestinių metų mokėtina pelno mokesčio suma sudarė 8 000 eurų. 2016 m. …

Ką reikia žinoti įmonėms, išmokančioms dividendus? (1)

  Šiame straipsnyje aptarsime, ką turėtų žinoti įmonės, išmokančios paskirtus dividendus savo akcininkams (įmonės dalyviams). Dividendai yra akcininkui (įmonės dalyviui) paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų įmonės akcijų (dalių, pajų) nominaliai vertei. Dividendus turi teisę gauti asmenys, kurie visuotinio akcininkų …

Pajamų apmokestinimo ypatumai Europos Sąjungoje (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (881) Valstybės tarnautojo komandiravimas į užsienį • Jei į užsienį komandiruojamas valstybės tarnautojas arba jis gyvena vienoje valstybėje, o į tarnybą vyksta į kitą, jam pajamų mokestį reikia mokėti šalyje, kurioje yra asmenį įdarbinusi administracijos …

Galimybė pasinaudoti investicijų lengvata

  Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U) pateikimo terminui, svarbu atkreipti dėmesį, kad investicinius projektus vykdantys pelno mokesčio mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nustatyta tvarka, pateikdami metinę 2015 m. mokestinio laikotarpio pelno …

Balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita – kada ir kokias šių ataskaitų formas pasirinkti?

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo redakcijai ir verslo apskaitos standartų pakeitimams, įmonėms vis dar kyla klausimų dėl finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, ypač dėl balanso formos pasirinkimo galimybių ir pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo. …

Pajamų apmokestinimo ypatumai Europos Sąjungoje (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (881) DVIGUBO APMOKESTINIMO ATVEJAI Mokesčių mokėtojas gyvena vienoje valstybėje, o dirba kitoje • Mokesčių mokėtojas, gyvenantis vienoje valstybėje narėje, o į darbą kiekvieną dieną vykstantis į kitą valstybę, dažniausiai gali pasirinkti, kur mokės mokesčius, t. …

Pajamų apmokestinimo ypatumai Europos Sąjungoje (1)

  1992 m. vasario 7 d., dvylikai Europos valstybių pasirašius Mastrichto sutartį, buvo įsteigta Europos Sąjunga (ES). Valstybės narės, pasirašiusios Sutartį, atsisakė savo suvereniteto dalies, įkūrė ES valdžios instituciją ir suteikė jai nuo valstybių narių nepriklausomus įgaliojimus. Nuo šio momento …

Gyvulių vertės apskaita

  Keletas žemės ūkio įmonių buhalterių teiraujasi, kaip pagal dabar galiojančius apskaitos reglamentus reikia registruoti apskaitoje gyvulių vertę ir pateikti ją finansinėse ataskaitose. Gyvuliai kartu su kitais gyvūnais ir augalais priskiriami biologiniam turtui. Jo apskaitą reglamentuoja 17‑asis verslo apskaitos standartas …

PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo karštinė (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (879)   Marža Jei įmonė, teikdama paslaugas, taiko specialias apmokestinimo schemas, konkrečiai – maržą, formuojant dokumentą, nei suma, nuo kurios skaičiuojamas PVM, nei pati PVM suma nenurodoma. Taigi, pildant Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro priedą …

Sąnaudų pripažinimas leidžiamais atskaitymais (II)

  Straipsnyje, vadovaujantis naujausia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, analizuojama, kaip įmonės sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, pagal LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatas, vadovaujantis turinio viršenybės prieš formą principu, kaip konkrečioje situacijoje įvertinamas sąnaudų priskyrimas …