Pagrindiniai VAS ir TFAS panašumai ir skirtumai (I)

 Daugelį metų įpratus apskaitą tvarkyti ir finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo apskaitos standartus (VAS), pereiti prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtinga. Kyla nemažai klausimų dėl tolimesnio apskaitos tvarkymo, vertinimo būdų pasirinkimo ir finansinių ataskaitų sudarymo.Dalį …

Dėl prekių ir (ar) paslaugų, skirtų įmonės darbuotojams, pirkimo PVM atskaitos (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (905) Įmonė savo darbuotojams nupirko abonementą į sporto klubą. Abonementas ne vardinis, juo gali naudotis visi darbuotojai. Ar galima PVM atskaita?Atsižvelgiant į tai, kad įmonės darbuotojams skirtų abonementų į sporto klubą įsigijimas neturi tiesioginio ryšio su įmonės …

Dėl prekių ir (ar) paslaugų, skirtų įmonės darbuotojams, pirkimo PVM atskaitos (1)

 Telšiuose registruota įmonė įsteigė padalinį Klaipėdoje. Įmonės vadovas kelis kartus per savaitę vyksta į Klaipėdoje esantį padalinį ir dažnai lieka nakvoti Klaipėdoje. Įmonė ketina išsinuomoti butą, kad vadovui nereikėtų nakvoti viešbutyje. Ar tokiu atveju įmonė, PVM mokėtoja, turės teisę šio …

Ūkininko ūkio veiklos apskaita: ateities perspektyvos

Danutė ZINKEVIČIENĖ,Neringa STONČIUVIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Šiuo metu ūkininkai ir gyventojai, kurie, neįregistravę ūkininko ūkio, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, pasirinkę buhalterinę apskaitą tvarkyti dvejybinio įrašo būdu ir sudaryti finansines ataskaitas, vadovaujasi apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo metodika, patvirtinta LR žemės ūkio …

Asmeninės apsaugos priemonių apskaita ir kontrolė

 Įmonių vadovybė privalo pasirūpinti derama savo darbuotojų apsauga. Tam naudojamos kolektyvinės ir asmeninės (individualios) apsaugos priemonės. Be kita ko, reikalinga tinkama šių priemonių, ypač asmeninių, apskaita ir kontrolė. Dabartinėje individualių saugos priemonių apskaitos praktikoje pasitaiko neaiškumų ir nukrypimų nuo nustatytų …

Kokią veiklos formą pasirinkti? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (901) Gyventojų pajamų mokestis, įdarbinant darbuotojusJeigu gyventojas įregistruotų įmonę arba vykdytų komiso veiklą kaip gyventojas, turėdamas individualios veiklos pažymą, ir turėtų samdomų darbuotojų, tai darbuotojams išmokant darbo užmokestį, reikia įvertinti, kad nuo atlyginimo yra skaičiuojami ir mokami …

Kokią veiklos formą pasirinkti? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 37 (901) Priėmus sprendimą dėl įmonės įkūrimo, reikia nepamiršti, kad juridiniai asmenys, atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos pobūdį, sudaromus sandorius su fiziniais ar juridiniais asmenimis, apyvartą, veikloje naudojamą nekilnojamąjį ir kitą turtą, samdomų pagal darbo sutartis darbuotojų skaičių …

Kokią veiklos formą pasirinkti? (1)

Dažnam gyventojui, norinčiam pradėti verslą, kyla klausimas, kokią veiklos formą pasirinkti. Šiame straipsnyje aptarsime dažniausiai pasitaikančius klausimus, į kuriuos, prieš pasirenkant verslo vykdymo formą, reikia rasti atsakymus.Veiklos formą savarankiškai turėtų pasirinkti pats gyventojas, atsižvelgdamas į konkrečias veiklos vykdymo aplinkybes ir …

Komandiruotės sąnaudų pripažinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (900) Gyvenamojo ploto nuomos išlaidosBe dienpinigių, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos ir faktinės gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu, turint šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į …

Komandiruotės sąnaudų pripažinimas (1)

 Kokios vieneto patirtos išlaidos, susijusios su komandiruote į užsienį, gali būti atskaitomos iš pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną?Komandiruote yra laikoma vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu ar sprendimu įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo …

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (896) Fizinių asmenų atstovavimasAtstovavimas pagal sutartįFizinis asmuo, kaip ir juridinis, savo teisėms įgyvendinti gali sudaryti sutartį su kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu.Fizinių asmenų suteikiami įgaliojimai yra tvirtinami notarine tvarka, išskyrus CK numatytus atvejus, kai įgaliojimo patvirtinimas yra …

Laukinių žvėrių padarytos žalos ūkiams nustatymas ir apskaita

 Kai kurie ūkininkai teiraujasi, kaip įvertinti ir registruoti apskaitoje laukinių žvėrių (šernų, vilkų ir kt.) padarytą žalą ūkiams.Pastaraisiais metais padidėjo laukinių gyvūnų daroma žala ūkių pasėliams ir ūkiniams gyvūnams. Dėl to kyla tokios žalos kompensavimo problema.Medžioklės įstatyme nustatyta, kad laisvėje …

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (896)   Juridinio asmens atstovavimo ypatumai Juridinio asmens vadovas įgaliojimą suteikia darbuotojams įmonės vardu sudaryti įvairius sandorius ar tvarkyti turtinius reikalus. Juridiniam asmeniui teismo bylose atstovauja jo organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo …

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (1)

  Atstovavimo sąvoka įtvirtinta LR CK III dalies XI skyriuje. Dažnai asmenys dėl įvairių priežasčių sudaryti sandorius ar atlikti kitus, juridinę reikšmę turinčius veiksmus paveda atstovui. Įstatyme taip pat numatyti konkretūs atvejai, kada atstovavimas yra privalomas. Fiziniai ar juridiniai, veiksnūs …

Dėl 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo vertinimo tarnyba 2016 m. birželio 22 d. paskelbė 17-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) keitimo projektą. Projekto turinys skirtas žemės ūkio įmonių biologinės kilmės turto (BKT), t. …

Naujasis dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (III)

  Straipsnyje aptariama naujoji dividendų apmokestinimo, nepaisant „dalyvavimo išimties“ taisyklės sąlygų tenkinimo, taisyklė, susijusi su „hibridiniais dariniais“, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo taisyklė Lietuvos vienetams, kai jų iš užsienio vienetų gaunamais dividendais tas užsienio vienetas susimažino savo apmokestinamąjį pelną …

Balanso informacijos analizė

  Balansas yra svarbus informacijos šaltinis įmonės finansinei būklei įvertinti ir jos gerinimo sprendimams parengti. Tam reikalinga atidi šios finansinės ataskaitos analizė. Nedidelėse įmonėse ją turi atlikti buhalteriai, o didesnėse – ekonomistai (jeigu jose yra tokia pareigybė). Su analizės rezultatais …

Naujasis dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (II)

  Straipsnyje aptariama naujoji, daug diskusijų sukėlusi dividendų apmokestinimo tvarka, kovojant su mokesčių vengimu, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo (vadinamoji „dalyvavimo išimties“) taisyklė vienetams ar jų grupėms, kai jų atitinkamo veikimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo …

Dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (I)

  Straipsnyje aptariama naujoji, daug diskusijų kelianti dividendų apmokestinimo tvarka, susijusi su kova su mokesčių vengimu, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo (vadinamoji „dalyvavimo išimties“) taisyklė vienetams ar jų grupėms, kai jų atitinkamo veikimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų …

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla

  Skaitytojos pageidavimu toliau kalbėsiu apie tarptautinius finansinės apskaitos standartus. Šį kartą norėčiau aptarti 5-ąjį TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“, kurio tikslas apibrėžti turto, skirto parduoti, apskaitos tvarką ir informacijos apie nutrauktą veiklą pateikimą finansinėse ataskaitose. TFAS …