Pajamų apmokestinimo ypatumai Europos Sąjungoje (1)

  1992 m. vasario 7 d., dvylikai Europos valstybių pasirašius Mastrichto sutartį, buvo įsteigta Europos Sąjunga (ES). Valstybės narės, pasirašiusios Sutartį, atsisakė savo suvereniteto dalies, įkūrė ES valdžios instituciją ir suteikė jai nuo valstybių narių nepriklausomus įgaliojimus. Nuo šio momento …

Gyvulių vertės apskaita

  Keletas žemės ūkio įmonių buhalterių teiraujasi, kaip pagal dabar galiojančius apskaitos reglamentus reikia registruoti apskaitoje gyvulių vertę ir pateikti ją finansinėse ataskaitose. Gyvuliai kartu su kitais gyvūnais ir augalais priskiriami biologiniam turtui. Jo apskaitą reglamentuoja 17‑asis verslo apskaitos standartas …

PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo karštinė (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (879)   Marža Jei įmonė, teikdama paslaugas, taiko specialias apmokestinimo schemas, konkrečiai – maržą, formuojant dokumentą, nei suma, nuo kurios skaičiuojamas PVM, nei pati PVM suma nenurodoma. Taigi, pildant Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro priedą …

Sąnaudų pripažinimas leidžiamais atskaitymais (II)

  Straipsnyje, vadovaujantis naujausia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, analizuojama, kaip įmonės sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, pagal LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatas, vadovaujantis turinio viršenybės prieš formą principu, kaip konkrečioje situacijoje įvertinamas sąnaudų priskyrimas …

PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo karštinė (1)

  Tikrai nedžiugina faktas, kad kiekvieną savaitę tenka gauti naujų VMI pranešimų su reikalavimu įmonei teikti Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Tenka tik prisiminti VMI deklaruojamą „administracinės naštos mažinimą“, – jo čia ir su žiburiu nerasi. Atrodytų paprastos …

Sodininkų bendrijų veiklos apskaita ir kontrolė (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (878)   SB finansavimo ir jo panaudojimo apskaita Pagrindinius SB finansavimo būdus sudaro bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai. SBĮ nurodyta, kad nario mokesčiai mokami pinigais, o tiksliniai įnašai gali būti ir piniginiai, ir nepiniginiai. …

Sąnaudų pripažinimas ­leidžiamais atskaitymais (I)

  Straipsnyje, vadovaujantis naujausia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, ­analizuojama, kaip įmonės sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatas, vadovaujantis turinio viršenybės prieš formą principu.   Turinio viršenybė prieš formą teismų …

Sodininkų bendrijų veiklos apskaita ir kontrolė (1)

  Lietuvoje mėgėjiška sodininkystė yra gana populiari. Tai laisvalaikio veikla, turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų, taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius. Šį ūkininkavimą palaiko …

Ūkininkų gaunamų pajamų iš žemės ūkio veiklos apmokestinimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (877)   Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamų apmokestinimas pardavus individualioje veikloje naudojamą turtą Atkreiptinas dėmesys, kad pagal GPMĮ 10 str. 1 dalies nuostatas, individualios veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos iš individualios veiklos turto pardavimo, išskyrus …

Ūkininkų gaunamų pajamų iš žemės ūkio veiklos apmokestinimo ypatumai (1)

  Labai dažnai gyventojai, vykdantys žemės ūkio veiklą, susimąsto, ar, pasibaigus 2015 kalendoriniams metams, artėjant gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijų pateikimo terminui 2016 m. gegužės 1 d., jiems reikia pateikti GPM deklaracijas ir sumokėti GPM nuo pajamų, gautų iš vykdomos …

Įmonės patirtų išlaidų pripažinimas sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras

  Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, nuo 2016 m. sausio 1 d. pripažįstant įmonės patirtas išlaidas sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras?   Pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, visos išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, …

Konsolidavimo principai

  Pagrindiniai konsolidavimo principai (pirkimo metodas), pagal VAS ar TAS, yra vienodi. Šiame straipsnyje pateikiami supaprastinti konsolidavimo principai. Norint atlikti konsolidavimą, reikės išstudijuoti mažiausiai keturis VAS: 1. 14-ajame VAS „Verslo jungimai“ rasite informacijos apie prestižo skaičiavimą; 2. 16-ajame VAS „Konsoliduotosios …

Mokestinių nuostolių atskaitymo skaičiavimas finansų įstaigoms

  Nuo 2014 m. sausio 1 d. apribojus mokestinių nuostolių atskaitymą, praktikoje vis dar kyla klausimų, kokia tvarka, kaip, atskiriant įprastinės veiklos (finansinių paslaugų teikimas) ir veiklos, susijusios su vertybinių popierių (toliau – VP) ar išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) perleidimu, …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimas (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (871)   Kurį mokestinį laikotarpį įmonė gali kreiptis dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimo? Kai įmonė finansinėje apskaitoje pasitikslina ilgalaikio turto nusidėvėjimo amortizacijos normatyvus, tą patį mokestinį laikotarpį ji gali kreiptis į mokesčių …

Įmonių kategorijos ir finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimas

  2016 metų pradžioje buhalterių laukia nemažai darbų: parengti 2015 m. finansines ata­skai­tas, tvarkant 2016 metų apskaitą, vadovautis jau nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais įstatymų ir verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) pakeitimais, kurie buvo atlikti siekiant įgyvendinti …

Mokestinių nuostolių atskaitymo skaičiavimas

  Nuo 2014 m. sausio 1 d. apribojus mokestinių nuostolių atskaitymą, praktikoje vis dar kyla klausimų, kokia tvarka, kaip, atskiriant įprastinės veiklos ir finansinės veiklos nuostolius, taikyti 70 proc. nuostolių atskaitymo apribojimą.   Nuostolių skaičiavimo schemos Kadangi finansų įstaigoms taikoma …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 7 (871)   Kai dėl nusidėvėjimo normatyvų pakeitimo galima kreiptis į mokesčių administratorių Kada įmonė gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimo? Pelno mokesčio įstatyme numatyta, kad dėl kitų objektyvių …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimas (1)

  Įmonės, vykdydamos savo veiklą, naudoja ilgalaikį turtą. Todėl gana dažnai įmonėje naudojamam ilgalaikiam turtui finansinėje apskaitoje yra tikslinami nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai. Patikslinus nusidėvėjimo normatyvus apskaitoje, kyla klausimas, ar patikslintus finansinėje apskaitoje nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus galima taikyti ir …

Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertės didinimas

  Įvedus eurą, daugelyje įmonių buvo padidinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertė, nuo kurios turtas laikomas ilgalaikiu. Pagal 12-ąjį VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas: 1) skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 2) …

Hibridinių darinių apmokestinimas tarptautinėje praktikoje ir Lietuvoje

  Straipsnyje pristatomas vadinamųjų hibridinių darinių apmokestinimas, tiksliau – kokios naujausios rekomendacijos ir priemonės pateikiamos, neutralizuojant iš tokių darinių gaunamą mokestinę naudą, vadovaujantis tarptautine apmokestinimo praktika. Taip pat kalbama ir apie naująjį LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) pakeitimą, …