Baltijos šalių atstovai Vilniuje tariasi dėl valstybinio audito veiksmingumo


Valstybės kontrolės iniciatyva šiandien Vilniuje (viešbutyje “Holiday Inn”) prasidėjo 2 dienų Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarų, aukščiausiųjų audito institucijų vadovų ir finansų ministerijų darbuotojų susitikimas. Jame taip pat dalyvauja Europos Sąjungos paramos organizacijos Vidurio ir Rytų Europos šalims tobulinant valdymą ir administravimą (SIGMA), Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto, Europos Audito Rūmų, Jungtinės Karalystės nacionalinės audito įstaigos atstovai. Pasitarimo dalyviai aptars parlamentų, aukščiausiųjų audito institucijų ir finansų ministerijų bendradarbiavimą, tobulinant viešojo sektoriaus valdymą ir atskaitingumą. Pasak valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, Lietuvos pažangą šioje srityje teigiamai vertina užsienio ekspertai, tačiau akivaizdu, kad būtina ir toliau stiprinti valstybinio audito poveikį valstybės finansų ir kito turto valdymui. Todėl tikimės, kad pasitarimo dalyvių mintys skatins tobulinti sukurtas sistemas ir procesus.

Šaltinis: Valstybės kontrolė