Ekonomikos ir finansų ministrai svarstys finansinių paslaugų klausimus


Šiandien Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) tarybos posėdyje, kuriame dalyvauja finansų viceministras Rimantas Šadžius, bus svarstomi mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje direktyvos projekto klausimai. Šios direktyvos projekto tikslas yra mokėjimo paslaugų rinkų funkcionavimo efektyvumo didinimas, konkurencijos skatinimas, mokėjimo paslaugų teikėjų ir mokėjimo paslaugų vartotojų teisių ir pareigų apibrėžimas, mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos skaidrumo ir informacijos reikalavimų nustatymas bei mokėjimo paslaugų atlikimo standartų nustatymas, siekiant sudaryti prielaidas sukurti efektyvią mokėjimo paslaugų vidaus rinką. Numatoma reglamentuoti institucijų, kurios teikia mokėjimo paslaugas, tačiau nėra kredito įstaigos ar elektroninių pinigų įstaigos, veiklą bei nustatyti jų veiklos sąlygas ir reikalavimus (pinigines perlaidas teikiančios įstaigos, telekomunikacijų įmones bei kitas įstaigas, kurios vykdo tarpininkavimo veiklą tarp lėšų mokėtojo ir gavėjo). Ministrai ketina pasiekti politinį susitarimą dėl direktyvos, kuria siekiama užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, aiškumą, skaidrumą valstybių narių priežiūros institucijoms, priimant sprendimus dėl leidimų įsigyti ar padidinti akcijų paketą bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių sektoriuose.

Šaltinis: Finansų ministerija