Mokestį už komercinį nekilnojamąjį turtą privalu sumokėti iki vasario 1 d.

Mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, mokantys nekilnojamojo turto mokestį (toliau – NTM), šio mokesčio deklaraciją (KIT711 forma) už 2012 m. apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turi pateikti ir mokestį sumokėti iki šių metų vasario 1 dienos. Praėjusiais metais NTM mokėtojai deklaravo daugiau kaip 272 mln. litų, o 2011 m. – beveik 315,4 mln. litų. Už praėjusius metus NTM moka gyventojai – fiziniai asmenys, ir įmonės – juridiniai asmenys. NTM mokamas už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmę naudotis iš fizinių asmenų. Gyventojams reikia žinoti, ar jie turi, įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracinės, viešbučių, prekybos, maitinimo paslaugų, poilsio, gydymo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties statinių (patalpų). Už tokį turtą mokamas nekilnojamojo turto mokestis. Fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklausančių gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių vertė viršija milijoną litų, 1 proc. NTM nuo 1 mln. litų viršijančios sumos turėjo sumokėti iki 2012 m. gruodžio 17 d.

Nuo 2012 m. gyventojai neprivalo deklaruoti ir mokėti mokesčio už jiems nuosavybės teise priklausančius ar įsigyjamuosius ne komercinės paskirties (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, mokslo, religinės, poilsio, žuvininkystės, inžinerinės) statinius, naudojamus ekonominėje ar individualioje veikloje, nors ir turto eksploatavimo sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ar traukiamos į PVM atskaitą . Už minėtų paskirčių statinius nekilnojamojo turto mokestis mokamas, jei vertė viršija 1 mln. litų.

Gyventojams NTM nereikia mokėti NTM įstatymo 7 straipsnyje nustatytais atvejais, jei NT naudojamas: 1) kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai bei rūpybai;  2) pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti;  3) švietimo darbui; 4) teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje; 5) fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamos kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai.

Taip pat neapmokestinamas faktiškai nenaudojamas nekilnojamasis turtas, kurio statyba neužbaigta LR statybos įstatymo nustatyta tvarka.

NTM tarifas, kurį nustato kiekviena savivaldybė atskirai, gali kisti nuo 0,3 proc. iki 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio. Visų savivaldybių nustatyti NTM tarifų dydžiai skelbiami mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI