Už komercinį nekilnojamąjį turtą mokestį privalu sumokėti iki vasario 1d.

VMI informuoja, kad mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys – 2011 m. nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) deklaraciją apskričių VMI turi pateikti ir mokestį sumokėti iki š. m. vasario 1 d. Gyventojai NTM iki vasario 1 d. turi mokėti tik už komercinės paskirties turtą arba tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas naudojamas individualiai ekonominei veiklai. NTM už praėjusius metus privalo deklaruoti ir jį sumokėti juridiniai asmenys bei dalis gyventojų. NTM mokamas už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmę naudotis iš fizinių asmenų. Gyventojai NTM moka už komercinės paskirties statinius (pvz., administracinės, viešbučių, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto), neatsižvelgiant į tai, ar jie yra naudojami kokioje nors ekonominėje ar individualioje veikloje, ar ne. Gyventojai, individualiai ekonominei veiklai naudojantys gyvenamąsias patalpas, sodų, garažų statinius, fermas, šiltnamius, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinius, poilsio arba žuvininkystės ir inžinerinius statinius, bei atskaitantys su šiuo nekilnojamuoju turtu susijusias išlaidas ar pridėtinės vertės mokestį, taip pat moka NTM. Už tokį nekilnojamąjį turtą, nenaudojamą ekonominėje veikloje, NT mokestį reikės sumokėti iki gruodžio 15 d. nuo sumos, viršijančios 1 mln. litų. NTM gyventojams nereikia mokėti už statinius, jei juos naudoja:
1) kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai bei rūpybai;
2) pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti;
3) švietimo darbui;
4) teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje;
5) fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamos kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai. Taip pat neapmokestinamas faktiškai nenaudojamas nekilnojamasis turtas, kurio statyba neužbaigta LR statybos įstatymo nustatyta tvarka. NTM tarifas, kurį nustato kiekviena savivaldybė atskirai, gali kisti nuo 0,3 proc. iki 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, savivaldybės gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio. Visų savivaldybių nustatyti NTM tarifų dydžiai skelbiami mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI
2012-01-27