Iki vasario 3 d. – deklaruoti ir sumokėti mokestį už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą

Mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, mokantys nekilnojamojo turto mokestį (toliau – NT), šio mokesčio deklaraciją (KIT711 forma, 1 versija) už 2013 m. VMI turi pateikti ir mokestį sumokėti iki šių metų vasario 3 d. Gyventojai 2013 m.  NT mokestį už komercinio naudojimo nekilnojamąjį turtą, t. y. administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius, neatsžvelgiant į tai, ar jie naudojami ar nenaudojami individualioje veikloje, už 2013 metus privalo deklaruoti ir sumokėti iki 2014 m. vasario 3 d. „Gyventojai už nuosavybės teise priklausančius gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 1 mln. Lt, 1 proc.  nekilnojamojo turto mokestį už 2013 m. privalėjo deklaruoti ir sumokėti iki 2013 m. gruodžio 16 d.“, – sako Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė. Gyventojams nereikia mokėti NT mokestį už nekilnojamąjį turtą, kurį fizinis asmuo naudoja žemės ūkio veiklai, švietimo darbui, kulto apeigų reikmenų gamybai, socialinei globai ir rūpybai, laidojimo paslaugų teikimui arba esantį kapinių teritorijoje, taip pat naudoja kaip kūrybines dirbtuves individualiai kūrybinei veiklai .

Juridiniai asmenys iki šių metų vasario 3 d. privalo deklaruoti ir sumokėti  NT mokestį už nuosavybės teise priklausantį arba įsigyjamąjį nekilnojamąjį turtą bei už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmę naudotis iš fizinių asmenų. NTM tarifas, kurį nustato kiekviena savivaldybė atskirai, gali kisti nuo 0,3 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio. Visų savivaldybių nustatyti NT mokesčio tarifų dydžiai skelbiami VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI