Nekilnojamojo turto mokestį deklaruoti ir sumokėti privalu iki vasario 1-osios

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys – 2009 m. nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaraciją apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turi pateikti ir mokestį sumokėti iki šių metų vasario 1 dienos. Planuojama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys šiemet sumokės daugiau nei 260 mln. litų NTM. Praėjusiais metais mokesčių mokėtojai sumokėjo 270,5 mln. litų NTM, 2008 m. – 253,6 mln. litų.VMI primena, kad NTM už praėjusius metus privalo deklaruoti ir jį sumokėti ne tik juridiniai asmenys, tačiau ir dalis gyventojų (kaip ir praėjusiais metais). NTM mokamas už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmę naudotis iš fizinių asmenų. „Mokesčių mokėtojai – fiziniai asmenys NTM privalo deklaruoti ir jį sumokėti už gyvenamąsias patalpas, sodų, garažų statinius, fermas, šiltnamius, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinius, poilsio arba žuvininkystės ir inžinerinius statinius, jei jie naudojami individualiai ekonominei veiklai, o su šiuo nekilnojamuoju turtu susijusios išlaidos ar pridėtinės vertės mokestis atskaitomas“, – trumpai apie prievolę gyventojams mokėti NTM primena VMI prie FM Teisės departamento direktorė Vilma Vildžiūnaitė. Kitos paskirties statiniai (pvz., administracinės, viešbučių, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto ir t.t.), priklausantys fiziniams asmenims, apmokestinami NTM, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra naudojami kokioje nors ekonominėje ar individualioje veikloje, ar ne. NTM už tokius statinius ir patalpas taip pat privalo mokėti jų savininkai – fiziniai asmenys.NTM gyventojams nereikia mokėti už statinius, jei juos naudoja:1) kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai bei rūpybai;2) pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti;3) švietimo darbui;4) teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje;5) fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamos kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai. Taip pat neapmokestinami tinkamai naudoti nepripažinti statiniai, jeigu jie nėra faktiškai naudojami. NTM tarifas gali kisti nuo 0,3 iki 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės: konkretų dydį nustato kiekviena savivaldybė savarankiškai (savivaldybės taip pat savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio). Visų savivaldybių nustatyti NTM tarifų dydžiai už. Nuo mokesčio atleisti asmenys įstatymų nustatyta tvarka vis tiek privalo iki vasario 1 dienos pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją. Asmenims, ankstesniais laikotarpiais nedeklaravusiems NTM, VMI išsiųs priminimus.

Šaltinis: VMI 2010-01-27