Seimas priėmė dvi rezoliucijas dėl MMA didinimo

Seimas, 57 parlamentarams balsavus už, 6 – prieš ir 32 susilaikius, priėmė rezoliuciją, kurioje

pasiūlė Vyriausybei numatyti, kad minimalios mėnesinės algos dydis būtų skaičiuojamas atsižvelgiant į paskutinių trejų metų vidutinį darbo užmokesčio vidurkį šalies ūkyje. Įtvirtinti, kad minimalios mėnesinės algos dydis negali būti mažesnis negu pusė paskutinių trejų metų vidurkio įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje.

Kita rezoliucija Seimas siūlo Vyriausybei iki 2016 metų liepos 1d. padidinti minimalią mėnesinę algą iki 437 eurų  per mėnesį.

Rezoliucija priimta už balsavus 50, prieš – 7, susilaikius 37 Seimo nariams.

Šaltinis: LR Seimas