2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2022 m. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 19,9 proc. (2 640,5 mln. eurų) daugiau nei 2021 m., kai dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 me. – 14 519,3 mln. eurų, faktiškai gauta – 15 900,8 mln. eurų, t. y. gauta 9,5 proc. daugiau nei planuota. Į valstybės biudžetą gauta 12 809 mln. eurų, tai yra 19,2 proc. (2 066,8 mln. eurų) pajamų daugiau nei 2021 m. Toks pajamų augimas, palyginti su praėjusiais metais, be kitų priežasčių susidarė ir dėl to, kad dalį 2021 m. laikotarpio  buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 12 026,5 mln. eurų, tai  yra 1 989,3 mln. eurų arba 19,8 proc. daugiau nei 2021 m. Einamųjų metų sausio–gruodžio mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų lapkričio mėnesių, rezultatus. Per 2022 m. mokėtojai, kurie 2020–2021 m. buvo atidėję VMI administruojamų mokesčių mokėjimą, grąžino 368,4 mln. eurų nepriemokų, susidariusių dėl COVID-19.

Iš PVM gauta 5 736,4 mln. eurų pajamų, tai yra 1 027,7 mln. eurų (21,8 proc.) daugiau nei 2021 m. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė augusi PVM apmokestinamų paslaugų ir prekių pardavimo vertė bei žema 2021 m. palyginamoji bazė – švelnėjant veiklos ribojimams, 2021 m. vartojimas pradėjo atsigauti antrąjį ketvirtį, o 2022 metais, augant vartojimui, PVM prievolė augo nuo metų pradžios. Be to, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais dalis mokesčių mokėtojų dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus, kai tuo tarpu 2022 m. šio mokesčio atidėjimai buvo grąžinami.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 5 118,4 mln. eurų, tai yra 929,8 mln. eurų (22,2 proc.) daugiau nei 2021 m.  Toks pajamų iš GPM augimas susidarė dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio, taip pat dėl išaugusių individualios veiklos bei turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų.

Už visas akcizines prekes gauta 1 669,4 mln. eurų pajamų – 11,5 mln. eurų (0,7 proc.) daugiau nei 2021 m. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 m. gruodį–2022 m. lapkritį augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – cigarų ir cigarilių, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų (išskyrus dyzelinių) – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 m. gruodį–2021 m. lapkritį degalų pardavimai buvo mažesni dėl dalį laikotarpio galiojusių asmenų judėjimo apribojimų. Prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 m. kovo 1 d. bei nuo 2022 m. sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 592,4 mln. eurų, tai yra 409,2 mln. eurų (34,6 proc.) daugiau nei per 2021 m. dėl didesnių avansinio pelno mokesčio už 2022 m. ir metinio pelno mokesčio įmokų. Mokėtino pelno mokesčio už 2021 m. deklaruota 35,1 proc. daugiau nei už 2020 m. finansinius rezultatus dėl įmonėse 33,9 proc. išaugusio veikos pelno. 2022 m. pradžioje buvo sumokėta 32,6 mln. eurų daugiau pelno mokesčio prie pajamų šaltinio nei 2021 m. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 782,5 mln. eurų, tai yra 77,5 mln. eurų (11 proc.) daugiau nei 2021 m. Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2022  m. valstybės biudžeto planas įvykdytas 108,1 proc. ir į biudžetą gauta 963,3 mln. eurų daugiau nei planuota.

PVM planas viršytas 388,2 mln. eurų (7,3 proc.), GPM – 245,0 mln. eurų (10,2 proc.), pajamų iš pelno mokesčio – 173,4 mln. eurų (12,2 proc.). Akcizų gauta 18,0 mln. eurų (1,1 proc.) mažiau nei planuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 101,9 mln. eurų (15 proc.) daugiau nei planuota.

2022 m. pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2022 m. planas,
mln. eurų

Pajamos per
2022 metus

Pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2021 m., proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 404,0

2 649,0

110,2%

21,0%

Pelno mokestis

1 419,1

1 592,4

112,2%

34,6%

Pridėtinės vertės mokestis

5 348,2

5 736,3

107,3%

21,8%

Akcizai

1 687,4

1 669,4

98,9%

0,7%

Kitos mokesčių pajamos

306,4

379,3

123,8%

26,9%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

680,6

782,5

115,0%

11,0%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

11 845,7

12 809,0

108,1%

19,2%


Šaltinis: Finansų ministerija

Daugiau:buhalterinės paslaugos