Lietuvoje niekam nerūpi, kad listinguojamoms įmonėms teikiamos sąlyginės išvados

  Jeigu išsivysčiusioje Vakarų Europos šalyje, atlikęs listinguojamos įmonės finansinių ataskaitų auditą, auditorius pateiktų sąlyginę auditoriaus išvadą, kiltų didelis skandalas ir ši žinia atsidurtų pirmuosiuose dienraščių puslapiuose. Tik ne Lietuvoje.   Kodėl ­Lietuvoje niekam nerūpi, kad sąlyginę auditoriaus išvadą gavo …

Darbuotojas ligoninėje, tačiau darbdavys negauna jokios informacijos. Ką jam daryti?

  Gyvenimiška situacija: įmonės darbuotojas guli ligoninėje, intensyvios slaugos palatoje, ir su juo negalima susisiekti. Įmonė neturi darbuotojo artimųjų kontaktų. „Sodros“ duomenų bazėje 20 dienų nėra informacijos, kad darbuojas serga, todėl darbdavys darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi žymėti pravaikštą ir, …

Vargas dėl vieno cento

  Neseniai prekybos centre pritrūkau 1 cento. Buvau labai nustebinta, kad kasininkė mandagiai pasiūlė negaišti ir jo neieškoti. Vienas centas – nereikšminga suma. Prie kasos rikiavosi nemažai žmonių, visi skubėjo. Tačiau puikiai suprantu, kad tai buvo atsitiktinumas. Jeigu kiekvienas pirkėjas …

Buhalterio dilema: ar privalo teikti apskaitos paslaugas nemokamai

  Pastaruoju metu dėl apskaitos paslaugų sutarties datos ir atsiskaitymo už paslaugas datos nustatymo vyksta ne vienas teisminis ginčas, kadangi ši problema yra labai aktuali. Susidūrusiam su panašia situacija buhalteriui kyla klausimas dėl atlygio už darbą ir apskaitos paslaugų teikėjo …

Dirbti taip, kad didėtų profesijos vertė

  Pasak UAB „Audito sprendimai“ direktorės, atestuotos auditorės Ritos Matulienės, pajamos už auditą sudaro apie 20 proc. bendrovės pajamų, visos kitos uždirbamos teikiant įmonėms buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Auditorė pripažįsta, kad verslininkai, nesuprasdami tikrosios apskaitos paslaugos reikšmės ir svarbumo, …

Nauja prievolė individualiam verslui: būtinybė ar perteklinis reikalavimas?

  Netikėta žinia „Sodros“ direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-140 pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės, SAV pranešimo forma, elektroninio SAV pranešimo formos duomenų struktūros aprašas (versija 04). Individualią veiklą vykdantys gyventojai, įsakymą kovo 23 …

Klientas nemoka, todėl neatiduoda apskaitos dokumentų

  Apskaitos tvarkymas yra verslas ir, kaip kiekviename versle, kyla įvairių problemų ir konfliktinių situacijų. Apskaitos tvarkymo įmonių Lietuvoje daug. Vienos nori greitų pinigų, o klientai – pigių paslaugų. Tačiau jau aiškėja pigių apskaitos paslaugų kaina, kadangi nepatenkinti klientai kreipiasi …

Mano metai – mano turtas

  Lietuvos visuomenė senėja, ilginamas pensinis amžius ir visi turi dirbti ilgiau. Daug jaunų, išsilavinusių žmonių Lietuvoje yra priversti registruotis darbo biržose, kad gautų socialinę pašalpą, arba emigruoti, nes neranda darbo. Nemažai pensinio amžiaus žmonių toliau dirba ir dažnai vadovauja …

Kam reikalingi popieriniai juridiniai asmenys?

  Juridinių asmenų registre įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų šių metų pradžioje buvo 196 898 ir 86 929. Valstybės institucijų duomenys rodo, kad daugėja mokesčių mokėtojų ir neveikiančių įmonių. Argi gali būti tvarka, užkirstas kelias įvairiems mokesčių grobstymams, kai veikia …

Inventorizacija privaloma tik viešojo sektoriaus įmonėms, kitoms – rekomenduojama?

  Ar inventorizacijos tvarka bus privaloma tik viešojo sektoriaus įmonėms, o kitiems ūkio subjektams rekomenduojama ir vadovas tvirtintų tokią vidaus inventorizacijos tvarką, kuri užtikrintų finansinių ataskaitų pateiktų duomenų teisingumą? Apie tai diskutavo Lietuvos auditorių rūmų (LAR) Apskaitos ir mokesčių komitetas, …

Buhalterių mums nebereikia?

  Nors valdžia kalba apie naujų darbo vietų kūrimą, tačiau atrodo, kad rengiamasi daryti priešingai – jas naikinti. Nereikalingi tampa švietimo įstaigų buhalteriai, pastaraisiais metais įgyvendinę viešojo sektoriaus apskaitos reformą ir diegę viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Dėl …

Ar kontroliniai klausimynai tikrai mažina verslo biurokratinę naštą?

  Nuo 2012 m. balandžio 12 d. priežiūros institucijos, tikrindamos kai kuriuos ūkio subjektus, privalo naudoti kontrolinius klausimynus. Jie sudaryti iš klausimų, atspindinčių svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams. Neseniai spaudoje pasirodė verslininkų abejonės dėl klausimynų. Jie pageidauja daugiau klausimynų, …

Ar galimi komisiniai tarpininkams už surastą klientą?

  Ar gali audito įmonės mokėti tarpininkams už surastą klientą, pvz., apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei arba bendrovei, kuriai privalomas auditas? Ar gali mokėti įmonės, kuriai reikia audito paslaugos, vyriausiajam buhalteriui už pasiūlymą atlikti auditą? Praktikoje už auditoriaus parinkimą ir papildomai …

Neaiškumai dėl auditoriaus išvados, pasirašytos elektroniniu parašu, teikimo

  Šiemet daugeliui buhalterių ir auditorių kilo neaiškumų dėl auditoriaus išvados, pasirašytos elektroniniu parašu, teikimo tvarkos Registrų centrui. Daug skambučių sulaukusi Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija bandė narplioti susidariusią situaciją. Pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės …

Ar buhalteriai bus atestuojami?

Seimo valdybos 2011 m. lapkričio 9 d. sprendimu sudaryta darbo grupė rengti Buhalterinės apskaitos pakeitimo įstatymo projektą, kuriai vadovauja Seimo Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė, netrukus baigs darbą ir pateiks BAĮ projektą. Ar šiuo metu Lietuvoje kyla problemų dėl buhalterių kvalifikacijos, …

Ar buhalteris, išeidamas iš darbo, turėtų parengti ir preliminarias ataskaitas, kurių teikimo terminas nesuėjo?

Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 4 punkte yra numatyta, kad, pasikeitus ūkio subjekto vadovui, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą. Tokia …

Verslo liudijimai nuo 2012 m. – problemos ir įmonėms

Valerij VOLK Mokesčių specialistas Nacionalinė buhalterių asociacija Prie viešai Vyriausybės skelbiamų planų prisidėjo dar vienas: 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1261 pakeistas 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“. Tiesa, pakeitimai …

Ko tik nebūna

„AAM aktualijų“ Nr. 36 straipsnyje „PVM objekto klausimu – skaičiuoti ar ne?“ buvo analizuoti PVM objekto klausimai ir diskutuota dėl abonentinio mokesčio apmokestinimo PVM. Neseniai „AAM aktualijų“ savaitraštis gavo vienos skaitytojos laišką: „Gavau UAB „Vilniaus vandenys“ PVM sąskaitą faktūrą už …

Valstybės ir savivaldybės įmonių buhalteriams rengiama „dovanėlė“

Valstybės ir savivaldybės įmonių buhalterių laukia naujovės – jų paslaugų gali būti atsisakyta. 2011 m. rugsėjo 27 d. finansų ministrė Ingrida Šimonytė pateikė Seimui svarstyti Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3517. Įstatymo 10 …

PVM objekto klausimu – skaičiuoti ar ne?

Po to, kai „AAM aktualijose“ buvo išspausdintas straipsnis „Komunalinių atliekų išvežimas: paslauga tapo rinkliava“, sulaukėme buhalterių laiškų. Vilnietė R. D. nesutinka, kad AB TEO LT imamą abonentinį mokestį apmokestina PVM, nes jis imamas ne už paslaugą, o už tai, kad …