Ar skiepų nuo erkinio encefalito sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 SituacijaAtėjus rudeniui, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, įmonė visus darbuotojus nori paskiepyti nuo erkinio encefalito. KlausimasAr įmonės patirtos darbuotojų skiepų nuo erkinio encefalito sąnaudos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų atkreipti dėmesį į šias teisės aktų nuostatas, nes yra galimi keli …

Parodos, dovanos, pajamos natūra. Kokios mokestinės prievolės?

 SituacijaĮmonė, užsiimanti kosmetikos prekių prekyba, planuoja Lietuvoje organizuoti ir pati dalyvauti parodoje, kurioje pardavinės kosmetikos prekes. Planuojama, kad paroda bus organizuota patalpose. KlausimasKaip įmonė turi traukti į apskaitą atsiskaitymus už parodoje perparduodamas kosmetikos prekes?Pagal Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo …

Bus pripažinta parama

 Pelno neskiekiantis vienetas, asociacija, 2020 m. sausio mėnesį iš gautos paramos lėšų sumokėjo už lėktuvo bilietus ir viešbučio paslaugas konferencijų, kurios turėjo vykti 2020 m. balandžio mėn. Šiaurės Italijoje. Tuo metu regionuose, kuriuose balandžio mėnesį turėjo vykti konferencijos, kaip ir …

Maržinė sąskaita ir pajamų apmokestinimo ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) Maržinėje sąskaitoje gaunamų dividendų apmokestinimo ypatumaiGaunamų dividendų iš užsienio apmokestinimo ypatumaiVadovaujantis PMĮ 35 str. 1 dalies nuostatomis, Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas užsienio vienetų akcijas apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio …

Maržinė sąskaita ir pajamų apmokestinimo ypatumai (1)

 SituacijaĮmonė su banku pasirašė Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį, pagal kurią bankas atidarė įmonės maržinę sąskaitą. Biržos aukcione vyksta vertybinių popierių įsigijimo bei pardavimo operacijos. Vykdydama tokias operacijas, įmonė gauna dividendus. KlausimasKaip turi būti pavaizduotos operacijos su vertybiniais popieriais PLN204? Ar reikia …

Ligos pašalpos perskaičiavimo mokestinės pasekmės

KlausimasĮmonė 2019 m. spalio 1 d. priėmė naują darbuotoją. Šis dirbo neilgai, pradirbęs ne visą mėnesį, kelias dienas sirgo. Lapkričio 8 d., nesibaigus bandomajam laikotarpiui, darbuotojas buvo atleistas. Apskaičiuota ligos pašalpa, pateiktas pranešimas NP-SD. Spalio ir lapkričio mėn. alga kartu …

Dėl leidžiamų atskaitymų priskyrimo

 SituacijaĮmonė 2017–2018 m. pastatė 4 butų gyvenamąjį namą ir 2 butus pardavė 2018 m. pabaigoje. Pirkimo ir pardavimo sutartyje nustatyta, kad 2019 m. pavasarį, nutirpus sniegui, bus įrengta ir vaikų žaidimo aikštelė. Įmonė apskaitos politikoje yra nusistačiusi savo pajamoms uždirbti …

Apmokestinti PVM ar ne?

 SituacijaViešbučiai iš kliento, iš anksto užsakiusio kambarį, jam neatvykus, ima neatvykimo mokestį (angl. „no-show“). KlausimasAr šis viešbučių gautas mokestis laikomas atlygiu už viešbučių teikiamas paslaugas ir yra PVM objektas? AtsakymasPagal PVMĮ 3 str. 1 dalies nuostatas, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų …

Infrastruktūros ir aplinkos tvarkymo išlaidos

 SituacijaĮmonės veikla – gyvenamųjų namų statyba ir pardavimas fiziniams asmenims. Statant gyvenamuosius namus, atliekami ir infrastruktūros kūrimo darbai:1) įmonė iki gyvenamojo namo turi nutiesti kelius, kurie gali būti ne įmonei priklausančiame sklype ir kuriuos reikės perduoti miesto savivaldybei ar kitai …

Apmokestinti PVM, ar ne?

 SituacijaLietuvos įmonė, PVM mokėtoja, suteikė Latvijos įmonei automobilio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas: pakeitė tepalus, tam tikras atsargines detales.KlausimasAr PVM tikslais galima sunaudotas atsargines detales laikyti suteiktos paslaugos dalimi, ar tokį sandorį reikia skaidyti į paslaugos teikimo ir atsarginių detalių …

Parduodamo gyvenamojo namo apmokestinimas PVM

 SituacijaBendrovė X 2019 m. pardavė gyvenamąjį namą. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis bendrovės X parduodamo gyvenamo namo būklė – nebaigta statyba, statybos pabaigos metai – 2000 m., baigtumas – 75 proc. (Nekilnojamojo turto registre nurodyti „statybos pabaigos metai“ – tai data, kada …

Pavogtų prekių PVM ir pelno mokesčio skaičiavimas

  1 situacijaLietuvos įmonė, užsiimanti prekybine veikla, įsigijo prekių ekonominei veiklai vykdyti. Nustačius, kad prekės pavogtos, buvo pranešta policijai, vykdytas ikiteisminis tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad ekonominei veiklai vykdyti pirktas prekes pavogė bendrovės materialiai atsakingas darbuotojas, todėl patirtos prekių pirkimo išlaidos …

Jei darbuotojas naudojasi įmonės įrankiais

 SituacijaĮmonė savo darbuotojams leidžia neatlygintinai naudotis įmonei priklausančiais įrankiais, priskirtais ilgalaikiam turtui, kurių pirkimo PVM įmonė nustatyta tvarka buvo įtraukusi į PVM atskaitą. Kai kurie iš šių įrankių yra nusidėvėję (nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas pagal Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus) ir įmonė …

Sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną

 SituacijaĮmonė dalyvavo antstolių organizuotose varžytinėse ir jas laimėjo. Norint dalyvauti varžytinėse, reikėjo sumokėti antstoliui 10 proc. pradinės pardavimo kainos. Kadangi varžytines laimėjusi įmonė per nustatytą terminą nesumokėjo likusios turto įsigijimo kainos, ji prarado sumokėtą pradinį įnašą. KlausimasAr įmonė šiuos pinigus, kurie …

Kokius mokesčius mokėti?

 SituacijaUniversitetas, turintis viešosios įstaigos statusą, organizuoja renginį. KlausimasKokius mokesčius reikia mokėti? SprendimasDėl pelno mokesčioViešųjų įstaigų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuoja Viešųjų įstaigų įstatymas (toliau – VŠĮ). Pagal VŠĮ 3 str. 4 dalies nuostatas, viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama …

Kai kurie PVM prievolių taikymo ypatumai

  Įmonė A, nuolat besiverčianti naudotų automobilių tiekimu, 2018 m. liepos mėnesį iš Prancūzijos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo naują automobilį (pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2018 m. gegužės mėnuo). Prancūzijos įmonė tiekiamam automobiliui pritaikė maržos schemą.Ar Lietuvos įmonė …

Dovanos darbuotojams – leidžiami atskaitymai?

SituacijaĮmonė 2018 m. rugpjūčio mėn. rengia vasaros šventę savo darbuotojams. Užsako ir apmoka kaimo turizmo sodybą. Šventės metu jos dalyviai nemokamai maitinami, jiems rengiamos varžybos, atrakcionai. Darbuotojams teikiami varžybų laimėtojų prizai, taip pat prizai ir dovanos už ilgametį darbą, pasiekimus, …

Dėl nuostolių kompensacijos ir skolų administravimo paslaugų

 1 situacijaĮmonė A, PVM mokėtoja (nuomotojas), ir įmonė B (nuomininkas), PVM mokėtoja, sudarė nekilnojamojo turto nuomos sutartį, kurios trukmė – 10 metų. Įmonė A pasirinko nekilnojamojo turto nuomos paslaugas apmokestinti PVM. Įmonė A nuomojamą nekilnojamojo turto objektą statė, atsižvelgdama į įmonės B …

Papildomos paslaugos ir PVM

 SituacijaBendrovė sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio automobilių pardavėjais, kuriose įsipa­rei­goja kiekvienam parduotos transporto priemonės savininkui (toliau – klientas), be pagalbos kelyje paslaugų (sugedusio automobilio transportavimo, saugojimo, atsarginių dalių pristatymo, gedimų šalinimo), teikti papildomas paslaugas (trumpam laikui suteikti pakaitinį automobilį, …

Nekonkuravimo atlygis: leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

 SituacijaFizinis asmuo, nutraukdamas darbo sutartį su vienetu, sudarė sutartį dėl nekonkuravimo. Pagal šią sutartį fiziniam asmeniui numatyta išmokėti tam tikrą sumą, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis. Šioje sutartyje fizinis asmuo įsipareigojo tam tikru laikotarpiu neturėti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokių …