Jei sumokėjote už darbuotojo studijas

  SituacijaĮmonė savo darbuotojui apmoka bakalauro studijų įmokas. Darbuotojui įmonėje užimti einamas pareigas yra būtinas bakalauro išsilavinimas ir (arba) kvalifikacija. KlausimasAr galima leidžiamiems atskaitymams priskirti už darbuotoją sumokėtas studijų įmokas? Ar tokios įmokos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu? Dėl įmokų priskyrimo leidžiamiems atskaitymamsPagal LR …

Akcijų apmokėjimas turtu

  SituacijaLietuvos įmonė ketina padidinti Lietuvoje registruotos patronuojamosios (dukterinės) įmonės įstatinį kapitalą. Lietuvos įmonė už patronuojamosios įmonės akcijas ketina sumokėti nekilnojamuoju turtu. KlausimasKokios mokestinių įstatymų nuostatos būtų taikomos tokiam patronuojamosios įmonės akcijų apmokėjimui nekilnojamuoju turtu? Ar galėtų patronuojamoji įmonė parduoti už akcijas …

Kai kurie individualios veiklos apmokestinimo klausimai

  SituacijaGyventojas, PVM mokėtojas, vykdantis automobilių perpardavimo veiklą, papildomai nori teikti paslaugą savo patalpose ir už vienkartinį mokestį organizuoti ir leisti susirinkti keliems fiziniams asmenims (iki 10 asmenų) kavos ar arbatos gėrimo valandėlei. Mokestį klientai mokėtų ne grynaisiais, bet banko kortele, …

Turto atpirkimo mokestiniai ypatumai

  SituacijaĮmonė sudarė sutartį su lizingo bendrove, kuri įsipareigojo iš įmonės nupirkti nekilnojamąjį turtą, o įmonė įsipa­rei­gojo atpirkti šį turtą, mokėdama už jį lizingo bendrovei išperkamąją nuomą. Šis nekilnojamasis turtas parduodamas už 300 tūkst. eurų, o nepriklausomų turto vertintojų įvertintas rinkos …

Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (1189) SituacijaĮmonės darbuotojas, gyvenantis kitame mieste, naudoja asmeninį automobilį atvykti į darbą ir išvykti iš darbo. Įmonė skiria darbuotojui kuro limitą ir limitą automobilio remonto paslaugoms. Darbo reikalais automobilis nenaudojamas. KlausimaiAr reikia su darbuotoju sudaryti neatlygintinos panaudos sutartį? …

Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais (1)

  SituacijaĮmonė leidžia darbuotojui naudotis įmonei priklausančiu automobiliu ir asmeniniais tikslais. Automobilis darbuotojui skirtas daugiausia darbo funkcijoms vykdyti, tačiau juo leidžiama naudotis ir asmeniniais tikslais. Automobilį naudojant asmeniniais tikslais, darbuotojui yra nustatytas kuro limitas, kurio dalis sunaudojama ir važiuojant asmeniniais tikslais. …

Konsignacijos sutartis ir atsiradę įsiskolinimai

  SituacijaĮmonė A su įmone B 2003 m. sudarė konsignacijos sutartį. Pagal šią sutartį įmonė A konsignacijos pagrindais perdavė įmonei B prekes – baldus, kurių vertė – 1 710,20 euro. Įmonė B jau seniai bankrutavo ir negrąžino įmonei A konsignacijos pagrindais perduotų …

Investicinis turtas

 SituacijaVykdomam investiciniam projektui įgyvendinti UAB 2018 ir 2019 mokestiniais laikotarpiais įsigijo ilgalaikį turtą, kuris atitiko PMĮ 46-1 str. 1 dalyje investiciniam turtui keliamus reikalavimus, todėl 2018 m. ir 2019 mokestiniais laikotarpiais apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas 100 proc. apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos dydžiu. UAB …

Tikrosios transporto priemonės pardavimo kainos ir įsigijimo datos nustatymo ypatumai

 Situacija2021 m. sausio 10 d. fiziniai asmenys tarpusavyje raštu sudarė transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje nurodė, kad apynauję transporto priemonę pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka už 700 eurų. Sutarties pasirašymo metu fiziniai asmenys žodžiu sutarė, kad pirkėjas grynaisiais pinigais už …

Dėl metinių premijų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams

 SituacijaĮmonėje kasmet, metams pasibaigus, įvertinami metų rezultatai ir pagal nustatytą darbuotojų motyvavimo tvarką skiriami metiniai priedai (premijos) darbuotojams už praėjusių metų rezultatus (jei jie teigiami).Už 2021 m. rezultatus metiniai priedai planuojami išmokėti kartu su 2022 m. sausio mėnesio darbo užmokesčiu. …

Turto įsigijimo išlaidos

 SituacijaĮmonė su rangovu pasirašė etapais vykdomą rangos sutartį dėl įrenginių gamybos. Rangovas už konkrečiai atliktus darbus išrašo tarpines PVM sąskaitas faktūras, kurių sumos yra proporcingos konkretaus etapo įvykdymo lygiui, o įmonė išlaidas pagal rangovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras apskaito atskiroje, …

• Turto vienetų priskyrimas ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui
• Įmonės automobilio naudojimas darbuotojo asmeniniams poreikiams

 Turto vienetų priskyrimas ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui SituacijaĮmonė yra nustačiusi 5000 eurų minimalią ilgalaikio turto įsigijimo vertę. Kyla klausimas, ar įmonė galėtų pripažinti trumpalaikiu turtu, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną, kainuojantį 2000 eurų, automobilį – 4000 eurų, baldų komplektą – 4500 eurų, ir, …

Lizingo davėjas atsiima turtą

 SituacijaLizingo gavėjas vėluoja apmokėti sąskaitas daugiau nei 90 dienų, todėl pagal sutarties sąlygas nutraukiama sutartis ir lizingo davėjas atsiima turtą. Atsiimtas turtas, kurio vertė – 40 000 eurų, yra parduodamas už 50 000 eurų. KlausimasAr galima iš uždirbto pelno dengti klientų …

Akcijų apmokėjimas turtu

 SituacijaPatronuojančioji įmonė (toliau – turtinį įnašą įnešanti įmonė) planuoja pertvarkyti esamą verslo struktūrą ir įsteigia naują patronuojamąją bendrovę (toliau – turtinį įnašą gaunantis vienetas), kuriai planuoja turtinio įnašo būdu perleisti patronuojamosios įmonės veikloje naudojamą turtą. Šiam tikslui įgyvendinti patronuojančioji įmonė …

Ar taikoma investicinio projekto lengvata?

 Situacija2020 m. įmonė vykdo investicinį projektą, t. y. atlieka esminį gamybos proceso pertvarkymą plėsdama gamybą ir diegdama į bendrą gamybos proceso schemą integruotą modernią oro šildytuvų ir oro aušintuvų gamybos liniją, kuri ne tik sutrumpina vėdinimo įrenginių gamybos laiką, užtikrina greitą …

Lėšų, gautų iš veiklos per „Patreon“ platformą, apmokestinimas

 SituacijaGyventojas, vykdydamas individualią veiklą (reklamos veiklą), už parodytus vaizdo klipus gauna lėšas iš „Patreon“ platformos.KlausimasAr nuo gautų lėšų reikia mokėti mokesčius? Kas pasikeistų, jeigu gyventojas įkurtų pelno nesiekiančią įmonę ir tokias lėšas gautų įmonė? AtsakymasSprendžiant iš Patreon.com skelbiamos informacijos, platforma veikia …

Elektroninės prekybos ypatumai

 Bendrovė administruoja platformą, kurioje fiziniai asmenys gali pirkti ir parduoti tam tikras prekes arba siūlyti savo teikiamas paslaugas, o vartotojams – rasti reikiamą ir norimą prekę arba užsisakyti paslaugą. Toliau trumpai aptarsime mokestines pasekmes, kylančias iš bendrovės taikomų priemonių, nukreiptų …

Ar skiepų nuo erkinio encefalito sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 SituacijaAtėjus rudeniui, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, įmonė visus darbuotojus nori paskiepyti nuo erkinio encefalito. KlausimasAr įmonės patirtos darbuotojų skiepų nuo erkinio encefalito sąnaudos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų atkreipti dėmesį į šias teisės aktų nuostatas, nes yra galimi keli …

Parodos, dovanos, pajamos natūra. Kokios mokestinės prievolės?

 SituacijaĮmonė, užsiimanti kosmetikos prekių prekyba, planuoja Lietuvoje organizuoti ir pati dalyvauti parodoje, kurioje pardavinės kosmetikos prekes. Planuojama, kad paroda bus organizuota patalpose. KlausimasKaip įmonė turi traukti į apskaitą atsiskaitymus už parodoje perparduodamas kosmetikos prekes?Pagal Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo …

Bus pripažinta parama

 Pelno neskiekiantis vienetas, asociacija, 2020 m. sausio mėnesį iš gautos paramos lėšų sumokėjo už lėktuvo bilietus ir viešbučio paslaugas konferencijų, kurios turėjo vykti 2020 m. balandžio mėn. Šiaurės Italijoje. Tuo metu regionuose, kuriuose balandžio mėnesį turėjo vykti konferencijos, kaip ir …