Investicinio projekto lengvata saulės elektrinėms

  Pastaruoju metu vis daugiau Lietuvos įmonių investuoja į saulės elektrines, gaminančias elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Taip įmonės efektyviai panaudoja gamyklinių pastatų stogų plotus saulės jėgainėms. Panagrinėkime keletą situacijų. Įmonė, užsiimanti gamybine veikla, investavo į saulės elektrinę ant gamybos pastato stogo. …

Nusidėvėjimo normatyvų taikymas

  SituacijaĮmonė, kurios teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė ir kurios vienintelis akcininkas turi 100 proc. akcijų, o kiti šeimos nariai jokių įmonių neturi, 2021 m. taikė 15 proc. pelno mokesčio tarifą. 2022 m. birželio mėn. įmonė įsigijo ilgalaikį materialųjį turtą (automobilį) iš fizinio asmens …

Dividendai, išmokėti turtu

  SituacijaĮmonė nuosavybės teise yra įsigijusi butą, kuris nenaudojamas įmonės veikloje. Įmonės vienintelis akcininkas gyventojas priėmė sprendimą vietoje dividendų pasiimti nenaudojamą įmonės veikloje butą. KlausimasAr galima išmokėti skirtus dividendus, atiduodant akcininkui nekilnojamąjį turtą (butą)? SprendimasTeisės aktuose nėra draudimo įmonei savo akcininkui dividendus mokėti …

Įmonės įmoka už darbuotoją į pensijų fondą

  SituacijaĮmonė susitarė su darbuotoju, kad mokės įmokas į jo III pakopos pensijų fondą. KlausimasAr šios įmokos bus priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams? Nagrinėjant klausimą, ar, įmonei mokant įmokas į darbuotojo III pakopos pensijų fondą, yra aktualios Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) ir Pelno mokesčio įstatymo …

Miško pardavimo mokestiniai ypatumai

  SituacijaPadažnėjus viešoje erdvėje reklamai apie miško pardavimą, gyventojas, turintis miško, susimąsto – gal jį parduoti?Šiame straipsnyje ir aptarsime mokestines prievoles, kurios gali atsirasti gyventojui, parduodančiam statųjį mišką – medieną (kitaip tariant, parduodant statųjį mišką išsikirsti (plynas kirtimas) arba parduodant mišką kartu su …

Ką turėtų žinoti gyventojas, norintis pradėti veiklą, iš kurios gaus pajamų?

  SituacijaGyventojas planuoja vykdyti veiklą, iš kurios gaus pajamų. Vykdydamas veiklą, planuoja įdarbinti neįgalius asmenis, tačiau dar neapsisprendė, kokią veiklą vykdys. KlausimasKą turėtų žinoti gyventojas, prieš pradėdamas vykdyti veiklą? Pirmiausia gyventojui yra svarbu apsispręsti, kokia konkrečiai veikla bus vykdoma. Apsisprendus dėl konkrečios veiklos …

Pagrindiniai aspektai, metines premijas priskiriant leidžiamiems atskaitymams

  SituacijaĮmonėje kasmet, metams pasibaigus, yra įvertinami metų rezultatai ir pagal nustatytą darbuotojų motyvavimo tvarką paskiriami metiniai priedai (premijos) darbuotojams už praėjusių metų rezultatus. Už 2022 m. rezultatus metiniai priedai planuojami išmokėti kartu su 2023 m. sausio mėnesio darbo užmokesčiu. Tokios išlaidos …

Jei sumokėjote už darbuotojo studijas

  SituacijaĮmonė savo darbuotojui apmoka bakalauro studijų įmokas. Darbuotojui įmonėje užimti einamas pareigas yra būtinas bakalauro išsilavinimas ir (arba) kvalifikacija. KlausimasAr galima leidžiamiems atskaitymams priskirti už darbuotoją sumokėtas studijų įmokas? Ar tokios įmokos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu? Dėl įmokų priskyrimo leidžiamiems atskaitymamsPagal LR …

Akcijų apmokėjimas turtu

  SituacijaLietuvos įmonė ketina padidinti Lietuvoje registruotos patronuojamosios (dukterinės) įmonės įstatinį kapitalą. Lietuvos įmonė už patronuojamosios įmonės akcijas ketina sumokėti nekilnojamuoju turtu. KlausimasKokios mokestinių įstatymų nuostatos būtų taikomos tokiam patronuojamosios įmonės akcijų apmokėjimui nekilnojamuoju turtu? Ar galėtų patronuojamoji įmonė parduoti už akcijas …

Kai kurie individualios veiklos apmokestinimo klausimai

  SituacijaGyventojas, PVM mokėtojas, vykdantis automobilių perpardavimo veiklą, papildomai nori teikti paslaugą savo patalpose ir už vienkartinį mokestį organizuoti ir leisti susirinkti keliems fiziniams asmenims (iki 10 asmenų) kavos ar arbatos gėrimo valandėlei. Mokestį klientai mokėtų ne grynaisiais, bet banko kortele, …

Turto atpirkimo mokestiniai ypatumai

  SituacijaĮmonė sudarė sutartį su lizingo bendrove, kuri įsipareigojo iš įmonės nupirkti nekilnojamąjį turtą, o įmonė įsipa­rei­gojo atpirkti šį turtą, mokėdama už jį lizingo bendrovei išperkamąją nuomą. Šis nekilnojamasis turtas parduodamas už 300 tūkst. eurų, o nepriklausomų turto vertintojų įvertintas rinkos …

Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (1189) SituacijaĮmonės darbuotojas, gyvenantis kitame mieste, naudoja asmeninį automobilį atvykti į darbą ir išvykti iš darbo. Įmonė skiria darbuotojui kuro limitą ir limitą automobilio remonto paslaugoms. Darbo reikalais automobilis nenaudojamas. KlausimaiAr reikia su darbuotoju sudaryti neatlygintinos panaudos sutartį? …

Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais (1)

  SituacijaĮmonė leidžia darbuotojui naudotis įmonei priklausančiu automobiliu ir asmeniniais tikslais. Automobilis darbuotojui skirtas daugiausia darbo funkcijoms vykdyti, tačiau juo leidžiama naudotis ir asmeniniais tikslais. Automobilį naudojant asmeniniais tikslais, darbuotojui yra nustatytas kuro limitas, kurio dalis sunaudojama ir važiuojant asmeniniais tikslais. …

Konsignacijos sutartis ir atsiradę įsiskolinimai

  SituacijaĮmonė A su įmone B 2003 m. sudarė konsignacijos sutartį. Pagal šią sutartį įmonė A konsignacijos pagrindais perdavė įmonei B prekes – baldus, kurių vertė – 1 710,20 euro. Įmonė B jau seniai bankrutavo ir negrąžino įmonei A konsignacijos pagrindais perduotų …

Investicinis turtas

 SituacijaVykdomam investiciniam projektui įgyvendinti UAB 2018 ir 2019 mokestiniais laikotarpiais įsigijo ilgalaikį turtą, kuris atitiko PMĮ 46-1 str. 1 dalyje investiciniam turtui keliamus reikalavimus, todėl 2018 m. ir 2019 mokestiniais laikotarpiais apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas 100 proc. apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos dydžiu. UAB …

Tikrosios transporto priemonės pardavimo kainos ir įsigijimo datos nustatymo ypatumai

 Situacija2021 m. sausio 10 d. fiziniai asmenys tarpusavyje raštu sudarė transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje nurodė, kad apynauję transporto priemonę pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka už 700 eurų. Sutarties pasirašymo metu fiziniai asmenys žodžiu sutarė, kad pirkėjas grynaisiais pinigais už …

Dėl metinių premijų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams

 SituacijaĮmonėje kasmet, metams pasibaigus, įvertinami metų rezultatai ir pagal nustatytą darbuotojų motyvavimo tvarką skiriami metiniai priedai (premijos) darbuotojams už praėjusių metų rezultatus (jei jie teigiami).Už 2021 m. rezultatus metiniai priedai planuojami išmokėti kartu su 2022 m. sausio mėnesio darbo užmokesčiu. …

Turto įsigijimo išlaidos

 SituacijaĮmonė su rangovu pasirašė etapais vykdomą rangos sutartį dėl įrenginių gamybos. Rangovas už konkrečiai atliktus darbus išrašo tarpines PVM sąskaitas faktūras, kurių sumos yra proporcingos konkretaus etapo įvykdymo lygiui, o įmonė išlaidas pagal rangovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras apskaito atskiroje, …

• Turto vienetų priskyrimas ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui
• Įmonės automobilio naudojimas darbuotojo asmeniniams poreikiams

 Turto vienetų priskyrimas ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui SituacijaĮmonė yra nustačiusi 5000 eurų minimalią ilgalaikio turto įsigijimo vertę. Kyla klausimas, ar įmonė galėtų pripažinti trumpalaikiu turtu, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną, kainuojantį 2000 eurų, automobilį – 4000 eurų, baldų komplektą – 4500 eurų, ir, …

Lizingo davėjas atsiima turtą

 SituacijaLizingo gavėjas vėluoja apmokėti sąskaitas daugiau nei 90 dienų, todėl pagal sutarties sąlygas nutraukiama sutartis ir lizingo davėjas atsiima turtą. Atsiimtas turtas, kurio vertė – 40 000 eurų, yra parduodamas už 50 000 eurų. KlausimasAr galima iš uždirbto pelno dengti klientų …