Karantinas ir mokesčiai

Ar atsiranda prievolė apmokestinti PVM gautą avansą, jeigu renginiai, kurie turėjo įvykti karantino laikotarpiu, bus atidėti dėl COVID-19 pandemijos ir nuo avanso gavimo iki faktinės renginio datos bus praėję daugiau nei 12 mėnesių?Siekiant sumažinti naštą dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos, …

Dėl lengvatinio PVM tarifo medicinos pagalbos priemonėms ir paramos traktavimo mokesčių tikslais

Kada medicininėms kaukėms, respiratoriams ir pirštinėms gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?Lengvatinis 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo …

Karantinas ir mokesčiai

Ar gali įmonė patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose (parodos, mokymai, konferencijos ir kt.), komandiruotėmis, priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu šie renginiai ir komandiruotės atšaukti dėl paskelbto karantino?Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos vieneto sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. …

Jei karantino metu iškilo sunkumų

Kada turės sumokėti mokesčius gyventojai, dirbantys su individualios veiklos pažyma?Gyventojams, taip pat vykdžiusiems individualią veiklą su pažyma, atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, nukeltas pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas. Vietoje buvusios gegužės 4 d., šiais metais gyventojams pajamas deklaruoti …

Ar reikia teikti FR0711 formą, jeigu individualios įmonės savininkas įneša daugiau kaip 15 000 eurų tikslines įmokas?

Nr. KD-9040 Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Kadangi individualios įmonės savininkas yra …

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 euro),32 proc. …

Kokios nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikomos fiziniams asmenims?

Nr. KD-7562 Atnaujinimo data: 2020-01-05 Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį, pagal NTMĮ 3 straipsnį, moka fizinis asmuo:1) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai. Nuo 2018 metų nekilnojamas turtas, …

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

Kaip 2020 m. apmokestinamos pajamos iš įregistruotos (pagal pažymą vykdomos) individualios veiklos?Taip pat, kaip ir 2019 m., – taikant 15 proc. mokesčio tarifą ir iš apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos atėmus mokesčio kreditą (vykdant skirtingų rūšių veiklą, mokesčio kreditas pritaikomas 1 …

Kokį pajamų mokestį mokėsime 2020 m.?

Koks pajamų mokesčio tarifas nustatytas darbo užmokesčiui, išmokamam 2020 m.?20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 84 VDU* (104 277,60 euro),32 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 84 VDU,15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu …

Deklaracijos pateikimo termino pratęsimo atvejai ir tvarka

Registracijos Nr. KD-737 Kuriais atvejais ir kas gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas:1. miršta (pripažįstamas mirusiu);2. pripažįstamas neveiksniu ar …

Supaprastintos apskaitos tvarkymas

Ar gyventojas gali išbandyti, kaip veikia virtualus buhalteris (i. APS)?Sužinoti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis – apsispręsti, ar nori naudotis i. APS paslauga, ar ne, gyventojai gali išbandydami demonstracinę virtualaus buhalterio (i. APS DEMO) versiją. Paprasčiausias būdas …

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Registracijos numeris KD-6963 Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi ir Asmens sveikatos priežiūros …

Kaip apmokestinami azartinių lošimų laimėjimai?

1. Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami, nes azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimo lengvatų nėra nustatyta. Pajamos, gautos iš azartinių lošimų, apmokestinamos, atsižvelgiant į viso mokestinio laikotarpio lošimų …

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymas

Kaip pildomas gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas taikant pinigų apskaitos principą ir kaupimo apskaitos principą?Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalą galima …

Kaip apmokestinti architekto paslaugas?

 X bendrovės buhalterė Violeta B. klausia, kaip reikia apmokestinti PVM architekto, PVM mokėtojo, suteiktas tokias projektavimo paslaugas: administracinio pastato, kuris Lietuvos įmonei bus pastatytas Kaliningrade; gyvenamojo namo, kuris Amerikos piliečiui bus pastatytas Lietuvoje; gyvenamojo namo tipinį projektą Suomijos įmonei?Administracinio pastato …

Vienkartinė galimybė atsiskleisti (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (1025) Ar galima susitarti dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių pasinaudojant vienkartinio atleidimo galimybe, jei mokestinis patikrinimas jau yra baigtas?Jei mokestinis patikrinimas yra baigtas, mokesčių mokėtojas nebegali pasinaudoti vienintele galimybe ir būti atleistas nuo patikrinimo metu jam …

Vienkartinė galimybė atsiskleisti (1)

Kaip buhalterinėje apskaitoje užfiksuoti mokesčių mokėtojo pajamas, kurios deklaruotos vienkartinės galimybės atsiskleisti metu, tačiau joms pagrįsti apskaitos dokumentų mokesčių mokėtojas neturi?Tokiu atveju turi būti įforminta buhalterinė pažyma (kaip numato LR buhalterinės apskaitos įstatymas). Ar bus atliekami deklaruotų pajamų pagrįstumo tyrimai ar …

Mažosios bendrijos nario pajamos ir leidžiami atskaitymai

Mažosios bendrijos (toliau – MB) narys vyksta į komandiruotę. Ar pagal normas mokami dienpinigiai yra neapmokestinami?Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, MB nario išvykimas iš darbo vietos laikomas komandiruote, todėl jo pagal normas gaunami dienpinigiai neapmokestinami, o normas viršijanti dalis apmokestinama …

Kurios užsienio valstybės priskiriamos tikslinėms teritorijoms?

Registracijos Nr. KD-1763 1. Angilija2. Antigva ir Barbuda3. Aruba4. Azorai5. Bahamų Sandrauga6. Bahreino Karalystė7. Barbadosas8. Belizas9. Bermuda10. Brunėjaus Darusalamas11. Didžiosios Britanijos Mergelių Salos12. Dominikos Sandrauga13. Džersis14. Džibučio Respublika15. Ekvadoro Respublika16. Gernsis17. Gibraltaras18. Grenada19. Gvatemalos Respublika20. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas21. Ypatingasis …

Permokėtų mokesčių grąžinimas

Kada ir už kurį laikotarpį mokesčių mokėtojų permokėtos mokesčių sumos grąžinamos mokesčių mokėtojui?Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka:1) Mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką …