Suminės darbo laiko apskaitos taikymo ypatumai (IV)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (756) Darbo ir poilsio laiko ypatumai gydymo ir socialinės globos, švietimo įstaigose Ypatumų 78 p. numatyta, kad gydymo ir socialinės globos įstaigų darbuotojams gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, kurios apskaitinis laikotarpis – iki …

Suminės darbo laiko apskaitos taikymo ypatumai (III)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (756) Suminės darbo laiko apskaitos naujovės ir kai kurie ypatumai atskirose veiklos sferose DK 144 str. 4 dalyje numatyta, kad tam tikrų kategorijų (gydymo, globos (rūpybos), vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, ryšių specializuotų tarnybų ir avarijų …

Suminės darbo laiko apskaitos taikymo ypatumai (II)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (756)   Viršvalandiniai darbai ir darbas poilsio dienomis DK 150 str. 1 dalies nuostata, kad viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami viršijant šio Kodekso (…) 149 str. 1 ir 2 dalyse nustatytą darbo laiko trukmę, yra netiksli, …

Suminės darbo laiko apskaitos taikymo ypatumai (I)

  Darbo ir poilsio laiko režimai Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK) numato šiuos darbo ir poilsio laiko režimus: penkių darbo dienų savaitė (DK 147 str. 2 d.); šešių darbo dienų savaitė (DK 147 str. 2 d.); suminė darbo laiko …

Darbo sutartis ar individuali veikla?

  Nuo 2013 m. sausio 1 d. vyriausieji buhalteriai gali registruoti individualią veiklą ir teikti buhalterines paslaugas. Kas geriau – dirbti pagal darbo sutartį ar pagal individualios veiklos pažymą?  Ne visais atvejais įmonės buhalteris gali rinktis, dirbti pagal darbo sutartį …

Bylinėjimosi išlaidų registravimas apskaitoje ir mokestiniai aspektai

  Vis daugiau įmonių kilusius ginčus sprendžia civiliniuose teismuose. Pradėjus teisminį ginčą, neišvengiamai patiriamos bylinėjimosi išlaidos, kurios yra neatskiriama kiekvieno civilinio proceso dalis. Kuo byla sudėtingesnė, tuo didesnės ir reikšmingesnės bylinėjimosi išlaidos. „AAM aktualijų“ redakcija gavo buhalterės prašymą suteikti konsultaciją …

Pensijų kaupimas. Kokį variantą rinktis?

Pensijų kaupimo naujovės Praėjusių metų pabaigoje Seimas pakeitė pensijų draudimo ir kitus įstatymus. Priimtos pataisos nustato, kad 2013 m. kaupiamosios įmokos dydis – 2,5 proc. asmens draudžiamųjų pajamų. Nuo 2014 m. pensijų įmokos dydis susidarys iš 2 proc. „Sodros“ įmokos, …

Prekių pajamavimas pagal pristatymo sąlygas

  „Prekės įvežamos iš Rusijos. Sąskaita išrašyta 2013-06-28, CMR data – 2013-07‑02. Prekės deklaruotos Lietuvos Respublikoje 2013-07‑08. Pristatymo sąlygos – FCA. Kokia data pajamuoti gautas prekes, t. y. kokios dienos rublių (RUB) kursą taikyti pajamuojant?“, – klausia buhalterė. Paklausime nėra nurodyta, kada …

Vekselis

  Švedijos prekybos ir investicijų taryba „Business Sweden“ atliko tyrimą dėl verslo sąlygų Baltijos šalyse, apklausdama Švedijos kapitalo įmonių vadovus. Lietuvoje veikiančių švediškų įmonių atstovai viena iš opiausių problemų įvardino mokėjimo terminų nesilaikymą. Mokėjimų kultūra Lietuvoje įvardinta kaip pati prasčiausia …

Faktoringas

„Susidomėjusi perskaičiau straipsnį „AAM aktualijose“ apie AB „Autrolis“ pinigų srautų reguliavimą pagal faktoringo sutartį. Gal galite plačiau parašyti apie faktoringo paskirtį, jo privalumus“, – rašo finansininkė A. V.   Daugelis pasaulio įmonių, sudarydamos pirkimo-pardavimo sandorius, naudojasi faktoringo kompanijų paslaugomis. Faktoringas …

Artimiausios ES valstybių atstovų diskusijos mokesčių ir apskaitos klausimais

  Buhalterė iš Šiaulių Nijolė Mackevičienė prašo parašyti, kokius prioritetus Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai, nusistatė šiam pusmečiui derindama mokesčių, apskaitos ir audito dokumentų pakeitimus, šalindama biurokratines kliūtis verslo plėtrai ir siekdama finansų stabilumo. Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai, sieks: …

Individualios įmonės savininko ar jo šeimos narių ilgalaikio materialiojo turto naudojimo ypatybės įmonėje

  Dažnas individualios įmonės savininkas savo įmonės veikloje naudoja nuosavą ar šeimos nariams priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Šiame straipsnyje apžvelgsime tokio turto eksploatavimo ir remonto ypatybes. Savininkas, norėdamas naudoti nuosavą ar jo šeimos nariams priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, visų pirma …

Protokolų rengimas, tvarkymas ir saugojimas

  Protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojamas konkretus įvykis, dalyvavusiųjų išsakytos nuomonės, priimti sprendimai. Įprasta, kad protokolus sudaro viešieji ar privatūs juridiniai asmenys. Protokolas yra juridinio asmens – organizacijos veiklos dokumentas, sudaromas dėl norminiuose teisės aktuose nustatytos prievolės tokį dokumentą parengti arba …

Mažoji bendrija – naujos galimybės smulkiajam verslui

  Juridinių asmenų registre pirmosios 124 mažosios bendrijos įregistruotos praėjusių metų rugsėjo mėnesį, įsigaliojus Mažųjų bendrijų įstatymui. Metų pabaigoje jų jau buvo 1220, o balandžio 1 d. – 2043. Minėtais laikotarpiais naujai įsteigtos mažosios bendrijos sudaro apie 30 proc. visų …

Alternatyva dividendams – įstatinio kapitalo mažinimas

  Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tvirtinamas bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys, skirstomas paskirstytinasis bendrovės pelnas (nuostoliai). Be to, tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas, gali būti priimtas sprendimas sumažinti …

Ką mokėti – dienpinigius ar kompensacijas?

  Įmonių buhalteriai teiraujasi, kaip pasikeitė komandiruočių dienpinigių apmokestinimo dydžiai, padidinus minimalią mėnesinę algą, ar galima nemokėti dienpinigių, jei darbuotojų darbas susijęs su važinėjimais, kaip teisingai apskaičiuoti dienpinigius vykstantiems vienos komandiruotės metu į kelias užsienio šalis? Taip pat klausia, kaip …

Sudarome metines finansines ataskaitas

  Teisės aktai, pagal kuriuos sudarome finansines ataskaitas Metinės finansinės ataskaitos turėtų būti sudaromos pagal šių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus. Lentelėje pateikiami teisės aktai, kuriais reikėtų vadovautis, sudarant finansines ataskaitas. Teisinė juridinio asmens forma Finansinės ataskaitos sudarymas UAB, ŽŪB, …

Kredito unijos tapo vietos bendruomenių ramsčiu

  Prieš kelerius metus, prasidėjus ekonomikos sunkmečiui, šalies komerciniai bankai neteikė paskolų gyventojams ir verslui, todėl šią nišą užpildė kredito unijos, kurios išplėtojo platų klientų aptarnavimo tinklą Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir teikė paskolas smulkiajam verslui, žemės ūkio bendrovėms ir …

Ar gali gamyba užsiimanti uždaroji akcinė bendrovė suteikti paskolą?

  Kartais kyla abejonių, ar gali uždaroji akcinė bendrovė, kuri verčiasi gamybine, komercine veikla arba teikia paslaugas ir neturi licencijos teikti finansines paslaugas, suteikti paskolą kitam juridiniam arba fiziniam asmeniui? Dažniausiai gali. Uždaroji akcinė bendrovė negali suteikti paskolos tuo atveju, …

PVM prievolės įsigijus prekių iš ES valstybių narių

  Biudžetinės įstaigos buhalterė A. V. klausia, ar turi registruotis PVM mokėtoja, jei žada pirkti kompiuterinės technikos iš Vokietijos, kurios vertė – 60 tūkst. Lt. Technika bus patiekta lygiomis dalimis kovo ir balandžio mėn. Kompensacinį PVM tarifą taikantis ūkininkas domisi, …