Dėl užsieniečių galimybių dirbti nuotoliniu būdu

 Pastaruoju metu stebima užsieniečių, ypač ne Europos Sąjungos šalių piliečių, įdarbinimo Lietuvos įmonėse didėjimo tendencija. Daug neaiškumų ir klausimų kyla dėl tokių asmenų įdarbinimo ir galimybių dirbti nuotoliniu būdu organizavimo. Apžvelgsime, kaip šis klausimas reglamentuojamas Lietuvos teisėje.Darbo kodekso (DK) 34 …

PVM atskaita mišrių sandorių atveju ir jos tikslinimas

 Bendrovė CTT veikia Portugalijos pašto paslaugų rinkoje. Jos sandoriai, susiję su universaliomis pašto paslaugomis, neapmokestinami PVM ir nesuteikia teisės į atskaitą. Kadangi bendrovė CTT taip pat vykdo sandorius, apmokestinamus PVM ir suteikiančius teisę į atskaitą, jai taikomas „mišrus“ apmokestinimas.2007 m. …

Dėl terminuotos darbo sutarties pakeitimo ir nutraukimo

 Praktikoje yra gana populiari ir dažnai sudaroma terminuota darbo sutartis. Labai patogu sudaryti tokios rūšies sutartį, kai reikia atlikti vienkartinį darbą arba darbą tik viename objekte. Vis dėlto dėl terminuotos darbo sutarties pakeitimo ir nutraukimo kartais kyla neaiškumų.Terminuota darbo sutartis …

Dalies PVM grąžinimas už sandorius, kurių neapima patikrinimas

 2016 m. vasario mėnesį bendrovė AG pateikė dvi PVM deklaracijas už 2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. sausio mėn. mokestinius laikotarpius ir abiejose deklaracijose nurodė PVM permokas. Turėdama didelių abejonių dėl bendrovės AG per šiuos du mokestinius laikotarpius sudarytų …

Sandorių grandinės apmokestinimas PVM

 „Herst“ yra Čekijoje įsteigta bendrovė, užsiimanti pervežimo veikla. Jai taip pat priklauso kelios degalinės. Atlikęs patikrinimą, Čekijos mokesčių administratorius konstatavo, kad laikotarpiais nuo 2010 m. lapkričio iki 2013 m. gegužės mėn. ir nuo 2013 m. liepos iki rugpjūčio mėn. „Herst“ …

Darbdavio prievolės, kai įmonėje dirba daugiau nei 20 darbuotojų

 Lietuvoje didžiąją dalį įmonių sudaro įmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Taigi galima teigti, kad Lietuvoje įmonę su daugiau negu 20 darbuotojų galima priskirti prie vidutinės. Pagal galiojantį Darbo kodeksą (DK), nemažai įpareigojimų vidaus dokumentų rengimo srityje atitenka darbdaviams, …

Palūkanos už pavėluotą PVM grąžinimą

 Šioje byloje nagrinėjami klausimai dėl esminių ir procedūrinių sąlygų, kuriomis apmokestinamajam asmeniui grąžinama PVM permoka nebuvo išmokėta per protingą terminą, dėl valstybės narės teisės aktuose nustatytos sąlygos, kurią vėliau Europos Teisingumo Teismas (ETT) pripažino prieštaraujančia Sąjungos teisei. Byloje buvo keliamas …

Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu

 Pats patogiausias ir taikus būdas nutraukti darbo teisinius santykius – šalių susitarimas. Tačiau, kaip rodo praktika, ir tokiais atvejais kartais pasitaiko darbo ginčų. Pavyzdžiui, žodinis šalių susitarimas buvo vienoks, o rašytiniame nustatytos kitokios sąlygos; arba žodžiu buvo sulygta dėl išeitinės kompensacijos, …

Su darbuotojų komandiravimu susijusių sumų apmokestinimo PVM ypatumai

 Bendrovė „Avir“ vieną iš savo vadovų komandiravo į patronuojamąją bendrovę „San Domenico Vetraria“ eiti vieno jos padalinių direktoriaus pareigų. „San Domenico Vetraria“ iš savo patronuojančiosios bendrovės gavo sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodytos išlaidos, patirtos dėl komandiruoto vadovo. Bendrovė „Avir“, kompensuodama …

Privačių sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų apmokestinimas PVM

 „Idealmed“ yra privati bendrovė, kuri valdo penkias gydymo įstaigas, teikiančias medicinos, slaugytojų, diagnozavimo, klinikinių tyrimų ir fizioterapijos paslaugas. Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio bendrovė pakeitė paslaugų teikimo PVM tikslais schemą ir sudarė sutartis su viešosios valdžios institucijomis, kuriose, be kita …

Priedas už darbą lauko sąlygomis

 Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso (DK) 144 straipsnio pakeitimas, įpareigojantis mokėti iki 50 proc. bazinio atlyginimo priedą lauke dirbantiems darbuotojams. Su šiuo pakeitimu yra susiję nemažai darbo santykių šalių atstovų klausimų. Pavyzdžiui, ar yra sąrašas profesijų, …

Dėl socialinio draudiminio stažo nutraukimo

 Pastaruoju metu teko susidurti su situacijomis, kai darbuotojai kreipiasi dėl Valstybinio so­cia­linio draudimo fondo valdybos sprendimų nutraukti jų socialinio draudimo stažą dėl to, kad darbdavys nemokėjo socialinio draudimo įmokų, klausimais. Darbuotojai dažniausiai nežino, dėl ko ir kokiu pagrindu buvo priimtas …

Nemokamos atostogos vairuotojams

 Tolimųjų reisų vairuotojų darbas dažniausiai organizuojamas vadinamomis „kadencijomis“, kitaip tariant – nuo reiso iki reiso. Pasitaiko atvejų, kai nesutarimų tarp darbdavio ir darbuotojo kyla dėl laiko tarp „kadencijų“ statuso – kai kurie vairuotojai skundžiasi, kad darbdaviai verčia juos išeiti tuo metu …

Darbo sutarčių rūšys

 Darbo kodeksas (DK) numato kelias darbo sutarčių rūšis. Kadangi darbo sutarties rūšies parinkimas turi įtakos darbo pobūdžiui ir santykiams tarp darbdavio bei darbuotojo ir iš to kyla jų teisės bei pareigos, šiame straipsnyje apžvelgsime DK reglamentuotas darbo sutarčių rūšis ir …

Darbas kitoje įmonėje vaiko priežiūros atostogų metu

 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai esantys vaiko priežiūros atostogose darbuotojai norėtų ir šiek tiek padirbėti. Ar leidžia įstatymas vienu metu naudotis tikslinėmis atostogomis ir dirbti, aptarkime šiame straipsnyje.Darbo kodekso (DK) 122 str. 1 dalyje nustatyta, kad poilsio laikas – laisvas nuo darbo …

Dėl išskaitų iš darbo užmokesčio

 Pasitaiko atvejų, kai iš darbuotojo darbo užmokesčio darbdavys privalo daryti išskaitas pagal antstolių teikiamus nurodymus, vykdomuosius raštus. Dėl išskaitų iš darbo užmokesčio kyla nemažai ginčų. Šiame straipsnyje aptarsime, ar visais atvejais galima daryti išskaitas iš visų su darbo teisiniais santykiais …

Savivaldybės nustatytas padidintas nekilnojamojo turto mokestis – teisėtas

 Pareiškėjai Vilniaus savivaldybės administracijos buvo įspėti, kad jiems priklausantį žemės sklypą planuojama įtraukti į nenaudojamų žemės sklypų, kuriems taikomas 4 proc. žemės mokesčio tarifas, sąrašą (toliau – Sąrašas), kadangi jis atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu įtvirtintą kriterijų.Pareiškėjai teigė, kad …

Mokesčių ir kitos veiklos vykdymo lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose

 Laisvoji ekonominė zona – tai ūkinei-komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (LEZ įstatymas) suteikia teisę zonoje registruotoms įmonėms vykdyti prekybos, gamybos, importo …

Sankcijos už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius

 Lietuvoje jau keletą metų veikia LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – „Įstatymas“).Įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo …

Pardavimo kainos ir rinkos vertės skirtumo priskyrimas pajamoms

 Pareiškėja ir jos sutuoktinis sudaryta pirkimo–pardavimo sutartimi už 8 730 693,93 euro jų valdomai Bendrovei pardavė jiems priklausančius nekilnojamojo turto objektus (aštuonis pastatus ir inžinerinį statinį; toliau – ginčo nekilnojamasis turtas), kuriuos jie bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė nuo 2003 m.Vietos mokesčių …