Prekių pervežimo į kitą valstybę narę apmokestinimas PVM

 Belgijoje įsteigta bendrovė CHEP vykdo padėklų nuomos veiklą Europoje. CHEP perka padėklus įvairiose valstybėse narėse, vėliau juos nuomoja kitiems CHEP grupės subjektams, įsteigtiems kiekvienoje valstybėje narėje, kurie juos subnuomoja savo atitinkamos valstybės narės klientams.Nuo 2014 m. spalio 1 d. ir …

Ar yra galimybė pataisyti PVM sąskaitas faktūras po mokesčių administratoriaus patikrinimo?

 Rumunijos bendrovė „Donauland SRL“ tiekė rapsus Vokietijos bendrovei „Almos Alfons Mosel Handels GmbH“ (toliau – „Almos“), kuriuos vertino kaip tiekimus Bendrijos viduje. Per mokestinį patikrinimą „Donauland“ negalėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad rapsai buvo išvežti iš Rumunijos teritorijos, todėl mokesčių institucija …

Dėl išankstinio sutarties nutraukimo mokesčio apmokestinimo PVM

 Lisabonoje (Portugalija) įsteigta bendrovė „Vodafone“ teikia paslaugas elektroninių ryšių, fiksuoto ryšio ir bevielio interneto prieigos srityje. „Vodafone“ su klientais sudaro paslaugų teikimo sutartis, kai kuriose jų numatytos specialios lojalumo sąlygos už naudojimąsi paslaugomis iš anksto apibrėžtą minimalų laikotarpį (toliau – lojalumo …

Dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo

 Pandemija ir karantinas sustabdė daugelio įmonių veiklą, tapo tūkstančių darbuotojų prastovų priežastimi. Vis dėlto yra įmonių, kurios dėl veiklos specifikos darbo nesustabdė ir dirba prisitaikydamos prie karantino draudimų bei iššūkių. Pavyzdžiui, įmonėms, kuriose darbuotojai dirba pamainomis ir taikoma suminė darbo …

PVM atskaitos tikslinimas kiekybinių nuolaidų atveju

 Rumunijoje įsteigta bendrovė „World Comm Trading“ sudarė mobiliojo ryšio prekių platinimo sutartį su „Nokia Corporation“ (toliau – „Nokia“). „Nokia“ iš Suomijos, Vokietijos, Vengrijos ir Rumunijos tiekė bendrovei „World Comm Trading“ šias prekes. Prekių tiekimui iš Suomijos, Vokietijos ir Vengrijos „Nokia“ …

Dėl ilgalaikio darbo išmokos, atleidžiant iš darbo

 Darbo kodekse (DK) nustatyta, kad darbuotojams, atleidžiamiems iš darbo, tam tikrais atvejais priklauso ilgalaikio darbo išmoka, tačiau kokio dydžio, kaip skaičiuojama ir kokia tvarka skiriama, DK nereglamentuoja, todėl šiuo klausimu kartais kyla neaiškumų.DK 57 straipsnyje „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva …

Tiekimo vietos nustatymas PVM tikslais, kai prekės tiekiamos į kitą valstybę narę

 KV yra Lenkijoje įsteigta bendrovė. Vengrijoje ji neturi nei biuro, nei sandėlio, nei padalinio PVM tikslais. Jos veikla – produktų pardavimas per interneto svetainę, per kurią tiekiamos prekės keletui klientų Vengrijoje.Bendrovė KV minėtoje interneto svetainėje suteikė galimybę pirkėjams sudaryti sutartį …

Dėl darbo santykių įmonės veiklos sustabdymo atveju

 Pandemijos ir vis griežtėjančio karantino laikotarpiu daug įmonių susiduria su finansiniais sunkumais, ieško įvairiausių sprendimų, kaip sumažinti nuostolius ir išgelbėti verslą mažesnėmis sąnaudomis. Dažnai tenka išgirsti, kad įmonė „stabdo“ savo veiklą. Reikėtų pastebėti, kad darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės …

Apmokestinamosios vertės sumažinimas PVM tikslais, skolininkui bankrutavus

 Slovėnijos bendrovė SCT už 2014 m. balandžio mėn. mokestinį laikotarpį patikslino deklaruotą PVM už dviejų bendrovių, kurioms buvo galutinai užbaigta bankroto procedūra, neapmokėtus reikalavimus (t. y. sumažino patiektų prekių apmokestinamąją vertę). Tačiau, atlikdamas patikrinimą, mokesčių administratorius konstatavo, kad bendrovė SCT …

Supaprastintas skolų išieškojimas

 Civilinio proceso kodeksas (CPK) numato supaprastintas skolų išieškojimo formas, kurias aptarsime plačiau. Teismo įsakymasCPK 431 straipsnis nustato, kad šio skyriaus nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Teismo …

Dėl vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą

 Praktikoje neretai kyla klausimų dėl diskriminacijos darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo klausimais. Kartais darbdaviai kreipiasi, norėdami išsiaiškinti, ar galima darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra vienodos, dirbantiems prie tų pačių įrengimų, naujoje darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti skirtingus valandinius atlygius (pvz., atsižvelgiant …

Dėl užsieniečių galimybių dirbti nuotoliniu būdu

 Pastaruoju metu stebima užsieniečių, ypač ne Europos Sąjungos šalių piliečių, įdarbinimo Lietuvos įmonėse didėjimo tendencija. Daug neaiškumų ir klausimų kyla dėl tokių asmenų įdarbinimo ir galimybių dirbti nuotoliniu būdu organizavimo. Apžvelgsime, kaip šis klausimas reglamentuojamas Lietuvos teisėje.Darbo kodekso (DK) 34 …

PVM atskaita mišrių sandorių atveju ir jos tikslinimas

 Bendrovė CTT veikia Portugalijos pašto paslaugų rinkoje. Jos sandoriai, susiję su universaliomis pašto paslaugomis, neapmokestinami PVM ir nesuteikia teisės į atskaitą. Kadangi bendrovė CTT taip pat vykdo sandorius, apmokestinamus PVM ir suteikiančius teisę į atskaitą, jai taikomas „mišrus“ apmokestinimas.2007 m. …

Dėl terminuotos darbo sutarties pakeitimo ir nutraukimo

 Praktikoje yra gana populiari ir dažnai sudaroma terminuota darbo sutartis. Labai patogu sudaryti tokios rūšies sutartį, kai reikia atlikti vienkartinį darbą arba darbą tik viename objekte. Vis dėlto dėl terminuotos darbo sutarties pakeitimo ir nutraukimo kartais kyla neaiškumų.Terminuota darbo sutartis …

Dalies PVM grąžinimas už sandorius, kurių neapima patikrinimas

 2016 m. vasario mėnesį bendrovė AG pateikė dvi PVM deklaracijas už 2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. sausio mėn. mokestinius laikotarpius ir abiejose deklaracijose nurodė PVM permokas. Turėdama didelių abejonių dėl bendrovės AG per šiuos du mokestinius laikotarpius sudarytų …

Sandorių grandinės apmokestinimas PVM

 „Herst“ yra Čekijoje įsteigta bendrovė, užsiimanti pervežimo veikla. Jai taip pat priklauso kelios degalinės. Atlikęs patikrinimą, Čekijos mokesčių administratorius konstatavo, kad laikotarpiais nuo 2010 m. lapkričio iki 2013 m. gegužės mėn. ir nuo 2013 m. liepos iki rugpjūčio mėn. „Herst“ …

Darbdavio prievolės, kai įmonėje dirba daugiau nei 20 darbuotojų

 Lietuvoje didžiąją dalį įmonių sudaro įmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Taigi galima teigti, kad Lietuvoje įmonę su daugiau negu 20 darbuotojų galima priskirti prie vidutinės. Pagal galiojantį Darbo kodeksą (DK), nemažai įpareigojimų vidaus dokumentų rengimo srityje atitenka darbdaviams, …

Palūkanos už pavėluotą PVM grąžinimą

 Šioje byloje nagrinėjami klausimai dėl esminių ir procedūrinių sąlygų, kuriomis apmokestinamajam asmeniui grąžinama PVM permoka nebuvo išmokėta per protingą terminą, dėl valstybės narės teisės aktuose nustatytos sąlygos, kurią vėliau Europos Teisingumo Teismas (ETT) pripažino prieštaraujančia Sąjungos teisei. Byloje buvo keliamas …

Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu

 Pats patogiausias ir taikus būdas nutraukti darbo teisinius santykius – šalių susitarimas. Tačiau, kaip rodo praktika, ir tokiais atvejais kartais pasitaiko darbo ginčų. Pavyzdžiui, žodinis šalių susitarimas buvo vienoks, o rašytiniame nustatytos kitokios sąlygos; arba žodžiu buvo sulygta dėl išeitinės kompensacijos, …

Su darbuotojų komandiravimu susijusių sumų apmokestinimo PVM ypatumai

 Bendrovė „Avir“ vieną iš savo vadovų komandiravo į patronuojamąją bendrovę „San Domenico Vetraria“ eiti vieno jos padalinių direktoriaus pareigų. „San Domenico Vetraria“ iš savo patronuojančiosios bendrovės gavo sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodytos išlaidos, patirtos dėl komandiruoto vadovo. Bendrovė „Avir“, kompensuodama …