Kvalifikacijos kėlimas nuotoliniu būdu

 Pandemijos ir karantino metu pasikeitė įprastas gyvenimo, ypač darbo, organizavimas. Praktikoje tenka susidurti su kvalifikacijos kėlimo darbuotojams organizavimo ir apmokėjimo klausimais. Iki karantino paprastai darbuotojai kėlė kvalifikaciją specialiuosiuose kursuose, seminaruose, išvykdami į mokymo įstaigas tame pačiame ar kitame mieste bei …

Nepertraukiamas darbo stažas įmonėje

 Praktikoje tenka susidurti su atvejais, kai labai svarbu tinkamai nustatyti ir apskaičiuoti nepertraukiamąjį darbo stažą vienoje darbovietėje. Ar turi įtakos pertraukų tarp darbo sutarčių nutraukimų trukmė, pavyzdžiui, jei darbuotojas vieną dieną buvo atleistas iš darbo, o kitą dieną priimtas iš …

Dėl kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio arba atliekamą lauko sąlygomis darbą

 Praktika ir Valstybinės darbo inspekcijos statistinės ataskaitos rodo, kad daugiausia darbo ginčų 2020 m. buvo kilę transporto sektoriuje. Per 80 proc. ginčų yra susiję su darbo apmokėjimo problemomis. Pasitaiko atvejų, kai ginčo objektu tampa kompensacinės išmokos už kilnojamojo pobūdžio arba lauko …

Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės prievolės jos kliento bankroto byloje

 Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 10 straipsnis nustato, kad ūkio subjekto apskaitą, be kitų, tvarko pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė. Pagal BAĮ 11 straipsnį, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Tai reiškia, kad šioje šalių …

Dėl darbo laiko planavimo ir apskaitos

 Darbo kodeksas (DK) įpareigoja darbdavį tinkamai nustatyti darbuotojų darbo ir poilsio laiką, kontroliuoti, ar pavaldiniai dirba ir poilsiauja nurodytu laiku, ir jų faktiškai dirbtą laiką ar neatvykimus fiksuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Praktikoje kyla klausimų, jeigu įmonė ir jos darbuotojai …

Dėl pagalbinio sandorio sąvokos PVM tikslais

 Ieškovas, universiteto dėstytojas, vykdė apskaitininko, mokesčių konsultanto, bankroto administratoriaus ir advokato veiklas, be to, dar gavo pajamų kaip straipsnių ir kūrinių autorius. Ieškovas daugumą savo veiklos rūšių registravo asmeniniu adresu, o bankroto administratoriaus veiklos vieta deklaravo pastatą, kurio bendraturtis jis …

Dėl atvykimo į darbą karantino metu

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. vasario 28 d. 24:00 val. (vėliau karantinas pratęstas) paskelbtas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nutarimu apibrėžtas karantino režimas ir jo metu draudžiamos ir (ar) ribojamos veiklos sritys. Pagal …

Darbuotojo statusas, įmonei iškėlus bankroto bylą

 Dėl pandemijos ir šalyje paskelbto karantino nukentėjo nemažai įmonių ir jose dirbančių darbuotojų. Deja, daliai įmonių teko bankrutuoti. Dažnai darbuotojai klausia, kaip keičiasi jų statusas, įmonei paskelbus bankrotą, ir kokias teises jie turi, vykdant bankroto procedūras.Darbo kodekso (DK) 62 straipsnis reglamentuoja …

Mišrios PVM atskaitos tikslinimas

 Vokietijos bendrovė eksploatuoja senelių namus PVM neapmokestinamiesiems sandoriams vykdyti. 2003 m. ši bendrovė pastatė prie šių senelių namų kavinę, į kurią lankytojai gali patekti per išorinį įėjimą, o šių senelių namų gyventojai – per šių namų valgomąjį. Bendrovė teigė, kad kavinę …

Prekių pervežimo į kitą valstybę narę apmokestinimas PVM

 Belgijoje įsteigta bendrovė CHEP vykdo padėklų nuomos veiklą Europoje. CHEP perka padėklus įvairiose valstybėse narėse, vėliau juos nuomoja kitiems CHEP grupės subjektams, įsteigtiems kiekvienoje valstybėje narėje, kurie juos subnuomoja savo atitinkamos valstybės narės klientams.Nuo 2014 m. spalio 1 d. ir …

Ar yra galimybė pataisyti PVM sąskaitas faktūras po mokesčių administratoriaus patikrinimo?

 Rumunijos bendrovė „Donauland SRL“ tiekė rapsus Vokietijos bendrovei „Almos Alfons Mosel Handels GmbH“ (toliau – „Almos“), kuriuos vertino kaip tiekimus Bendrijos viduje. Per mokestinį patikrinimą „Donauland“ negalėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad rapsai buvo išvežti iš Rumunijos teritorijos, todėl mokesčių institucija …

Dėl išankstinio sutarties nutraukimo mokesčio apmokestinimo PVM

 Lisabonoje (Portugalija) įsteigta bendrovė „Vodafone“ teikia paslaugas elektroninių ryšių, fiksuoto ryšio ir bevielio interneto prieigos srityje. „Vodafone“ su klientais sudaro paslaugų teikimo sutartis, kai kuriose jų numatytos specialios lojalumo sąlygos už naudojimąsi paslaugomis iš anksto apibrėžtą minimalų laikotarpį (toliau – lojalumo …

Dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo

 Pandemija ir karantinas sustabdė daugelio įmonių veiklą, tapo tūkstančių darbuotojų prastovų priežastimi. Vis dėlto yra įmonių, kurios dėl veiklos specifikos darbo nesustabdė ir dirba prisitaikydamos prie karantino draudimų bei iššūkių. Pavyzdžiui, įmonėms, kuriose darbuotojai dirba pamainomis ir taikoma suminė darbo …

PVM atskaitos tikslinimas kiekybinių nuolaidų atveju

 Rumunijoje įsteigta bendrovė „World Comm Trading“ sudarė mobiliojo ryšio prekių platinimo sutartį su „Nokia Corporation“ (toliau – „Nokia“). „Nokia“ iš Suomijos, Vokietijos, Vengrijos ir Rumunijos tiekė bendrovei „World Comm Trading“ šias prekes. Prekių tiekimui iš Suomijos, Vokietijos ir Vengrijos „Nokia“ …

Dėl ilgalaikio darbo išmokos, atleidžiant iš darbo

 Darbo kodekse (DK) nustatyta, kad darbuotojams, atleidžiamiems iš darbo, tam tikrais atvejais priklauso ilgalaikio darbo išmoka, tačiau kokio dydžio, kaip skaičiuojama ir kokia tvarka skiriama, DK nereglamentuoja, todėl šiuo klausimu kartais kyla neaiškumų.DK 57 straipsnyje „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva …

Tiekimo vietos nustatymas PVM tikslais, kai prekės tiekiamos į kitą valstybę narę

 KV yra Lenkijoje įsteigta bendrovė. Vengrijoje ji neturi nei biuro, nei sandėlio, nei padalinio PVM tikslais. Jos veikla – produktų pardavimas per interneto svetainę, per kurią tiekiamos prekės keletui klientų Vengrijoje.Bendrovė KV minėtoje interneto svetainėje suteikė galimybę pirkėjams sudaryti sutartį …

Dėl darbo santykių įmonės veiklos sustabdymo atveju

 Pandemijos ir vis griežtėjančio karantino laikotarpiu daug įmonių susiduria su finansiniais sunkumais, ieško įvairiausių sprendimų, kaip sumažinti nuostolius ir išgelbėti verslą mažesnėmis sąnaudomis. Dažnai tenka išgirsti, kad įmonė „stabdo“ savo veiklą. Reikėtų pastebėti, kad darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės …

Apmokestinamosios vertės sumažinimas PVM tikslais, skolininkui bankrutavus

 Slovėnijos bendrovė SCT už 2014 m. balandžio mėn. mokestinį laikotarpį patikslino deklaruotą PVM už dviejų bendrovių, kurioms buvo galutinai užbaigta bankroto procedūra, neapmokėtus reikalavimus (t. y. sumažino patiektų prekių apmokestinamąją vertę). Tačiau, atlikdamas patikrinimą, mokesčių administratorius konstatavo, kad bendrovė SCT …

Supaprastintas skolų išieškojimas

 Civilinio proceso kodeksas (CPK) numato supaprastintas skolų išieškojimo formas, kurias aptarsime plačiau. Teismo įsakymasCPK 431 straipsnis nustato, kad šio skyriaus nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Teismo …

Dėl vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą

 Praktikoje neretai kyla klausimų dėl diskriminacijos darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo klausimais. Kartais darbdaviai kreipiasi, norėdami išsiaiškinti, ar galima darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra vienodos, dirbantiems prie tų pačių įrengimų, naujoje darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti skirtingus valandinius atlygius (pvz., atsižvelgiant …