Labai mažoms įmonėms

Nr. (18.32-31-1 E) RM-3726 2017-02-09 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VA-18 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų …

Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių

Nr. (18.2-31-2 E) RM-3096 2017-02-02 2017 m. sausio 10 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas Nr. VA-3/1B-17 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento …

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką

Nr. (18.18-31-1 E)RM-3359 2017-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2016 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti …

Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių

Nr. (18.2-31-2 E) RM-3094 2017-02-02 2017 m. sausio 10 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VA-2/1B-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento …

Mokantiems dividendus

Nr. (18.32-31-1 E) RM-2790 2017-01-30Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) viršininko 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-8 pakeistos VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir …

Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-2794 2017-01-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr.14 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. …

Pakeistas komentaras

Nr. (18.18-31-1E) RM-2793 2017-01-30Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad 2016 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII‑2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu …

Artėja laikas pateikti duomenis apie išmokas

Pagrindiniai faktai: Duomenys apie B klasės išmokas turi būti deklaruoti iki 2017 m. vasario 1 d. Duomenys apie A klasės išmokas turi būti deklaruoti iki 2017 m. vasario 15 d. Tretieji asmenys duomenis apie gyvybės draudimo, studijų, paskolų įmokas ir …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2017 m.

Nr. KD-5902 2016-12-29 Lengvatiniai PVM tarifaiNuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja PVM įstatymo 19 str. pakeitimas, nustatantis lengvatinį 5 proc. PVM tarifą (vietoj galiojusio standartinio PVM tarifo) receptiniams nekompensuojamiems vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 eurų.Iki 2017 …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-546 2017-01-06 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens …

Dėl akcizų tarifų alkoholiniams gėrimams

2016 m. gruodžio 22 d. priimtu LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2145 1, 2, 3, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-171 nuo 2017 m. kovo 1 d. didinami …

Dėl akcizų tarifų apdorotam tabakui

2016 m. gruodžio 13 d. LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-86 nuo 2017 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai, taikomi apdorotam tabakui (išskyrus rūkomąjį tabaką).Pakeitimas priimtas, atsižvelgiant į 2011 m. birželio 21 d. …

Dėl GPMĮ 20 ir 38 straipsnių pakeitimo 2017 m.

Nr. KD-8360 2016-12-27 Dėl GPMĮ 20 straipsnio pakeitimoNuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyti padidėję neapmokestinamieji pajamų dydžiai (toliau – NPD): mėnesio NPD, riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD, papildomas NPD už auginamus vaikus (įvaikius), metiniai NPD ir metiniai papildomi …

Dėl pažymos formų

Nr. (18.18-31-1E) RM-1 2017-01-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. VA-172 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. VA-136 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 2 punkto pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-36390 2016-12-29 2016 m. gruodžio 20 d. LR Seimas pri­ėmė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-142 (toliau – Įstatymas).Pagal …

Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą

Nr. (32.44-31-3E)-RM-35151 2016-12-16 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VA-159/1B-996/V-629 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimo PVM

Nr. (18.3-31-2) RM-34338 2016-12-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina klausimus dėl tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).Pagal LR vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 str. 11 …

Teikiantiems metines pajamų deklaracijas

Nr. (18.18-31-1E)RM-36417 2016-12-29 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-170 pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo“.Metinės pajamų …

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų

Nr. (32.42-31-1 E) RM-35904 2016-12-23 2016 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA‑61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų …