Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-546 2017-01-06 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens …

Dėl akcizų tarifų alkoholiniams gėrimams

2016 m. gruodžio 22 d. priimtu LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2145 1, 2, 3, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-171 nuo 2017 m. kovo 1 d. didinami …

Dėl akcizų tarifų apdorotam tabakui

2016 m. gruodžio 13 d. LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-86 nuo 2017 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai, taikomi apdorotam tabakui (išskyrus rūkomąjį tabaką).Pakeitimas priimtas, atsižvelgiant į 2011 m. birželio 21 d. …

Dėl GPMĮ 20 ir 38 straipsnių pakeitimo 2017 m.

Nr. KD-8360 2016-12-27 Dėl GPMĮ 20 straipsnio pakeitimoNuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyti padidėję neapmokestinamieji pajamų dydžiai (toliau – NPD): mėnesio NPD, riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD, papildomas NPD už auginamus vaikus (įvaikius), metiniai NPD ir metiniai papildomi …

Dėl pažymos formų

Nr. (18.18-31-1E) RM-1 2017-01-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. VA-172 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. VA-136 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 2 punkto pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-36390 2016-12-29 2016 m. gruodžio 20 d. LR Seimas pri­ėmė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-142 (toliau – Įstatymas).Pagal …

Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą

Nr. (32.44-31-3E)-RM-35151 2016-12-16 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VA-159/1B-996/V-629 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimo PVM

Nr. (18.3-31-2) RM-34338 2016-12-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina klausimus dėl tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).Pagal LR vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 str. 11 …

Teikiantiems metines pajamų deklaracijas

Nr. (18.18-31-1E)RM-36417 2016-12-29 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-170 pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo“.Metinės pajamų …

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų

Nr. (32.42-31-1 E) RM-35904 2016-12-23 2016 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA‑61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų …

Pelno mokesčio įstatymo naujovės

Nr. KD-8657 2016-12-23 Pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena) taisyklėNuo 2017 m. sausio 1 d. įvedama pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena) taisyklė:1.1. Metinė pelno mokesčio deklaracija ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti …

Apie užsienio valstybėse atidarytas ir uždarytas sąskaitas

Nr. (29.3-31-3)-R-7986 2016-12-14 2016 m. gruodžio 12 d. VMI prie FM viršininkas įsakymu Nr. VA-157 pakeitė taisyklių, reglamentuojančių informacijos apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) atidarytas ir uždarytas sąskaitas (toliau – Taisyklės) pateikimo VMI prie …

Dėl alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako inventorizacijos

Nr. (19.21-10 E)-R-8235 2016-12-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atkreipia Jūsų dėmesį, kad Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-32723 2016-11-23 2016 m. lapkričio 3 d. priimtas LR pridėtinės vertės įstatymo Nr. IX-751 (toliau – PVMĮ) 2, 12-3, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-2697 (toliau – įstatymas).VMI prie …

Dėl Akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-32722 2016-11-23 2016 m. lapkričio 3 d. priimtas LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 3, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 33 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuris įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.Pakeitimai:LR akcizų įstatymo nuostatos suderintos su …

Kaip gauti pažymą apie sumokėtą pajamų mokestį?

Nr. KD-3128 2016-12-12Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0594 formą, mokesčių administratoriui turi pateikti Prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą (toliau – prašymas išduoti pažymos FR0594 formą). Prašymo išduoti …

Dėl paveldimo turto deklaracijos

Nr. (18.18-31-1E) RM-33893 2016–12-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. VA‑147 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-325 „Dėl Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos, jos užpildymo ir …

Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių pakeitimo (Nr. VA-189)

Nr. (32.44-31-3) RM-34669 2016-12-12Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-154 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės (toliau – Taisyklės).Esminiai …

Dėl nekilnojamojo turto deklaracijos pildymo

Nr. (18.40-31-1) RM-33099 2016-11-25 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-138 „Dėl VMI prie FM viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos …

Dėl pažymų formų pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-31710 2016-11-15 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA‑136 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 …