Dėl 2021 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas2021-02-03 Nr. V3-1 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 45 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo …

Dėl Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 29 d. Nr. VA-5/V-58 Vilnius Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 4, 41 ir …

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 2-261 „Dėl Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas2021 m. vasario 3 d. Nr. 2-42 Vilnius Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 2-194 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūros patvirtinimo“:P a k e …

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas2021 m. sausio 26 d. Nr. EV-25 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei siekdamas tinkamo Lietuvos Respublikos …

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 27 d. Nr. 1B-54 Vilnius P a k e i č i u Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašą, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2021 m. sausio 27 d. Nr. V-45 Vilnius P a k e i č i u Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės …

Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. sausio 20 d. Nr. VA-3 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. …

Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1.4-56.17.1.5 „Dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas2020 m. gruodžio 23 d. Nr. 1.4-60.12.2.3 Vilnius Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas n u t a r i a:Pakeisti Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1.4-56.17.1.5, ir …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2021 m. sausio 7 d. Nr. VA-2 Vilnius Pakeičiu Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie lietuvos respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas2020 m. gruodžio 23 d. Nr. VA-90/1B-1054 Vilnius Pakeičiame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA‑27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. gruodžio 30 d. Nr. VA-91 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. …

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-388 Vilnius P a k e i č i u 3-iąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Veiklos rezultatų ataskaita“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. …

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-430 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2020 m. lapkričio 27 d. Nr. 1K-389 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1K-430 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. lapkričio 17 d. Nr. VA-81 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir (ar) savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2020 m. lapkričio 11 d. Nr. V-586 Vilnius Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. VA-64 Vilnius P a k e i č i u Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais …

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-356 Vilnius P a k e i č i u Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius …

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-1921 Vilnius P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. liepos 29 d. Nr. 846 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam …

Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. AD1-227 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsniu ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu …